OFE – zagrożenie dla finansów publicznych i emerytur

OFE to przymusowy filar systemu emerytalnego ustanowiony w Polsce pod naciskiem międzynarodowych instytucji finansowych. Wprowadzaniu OFE nie towarzyszyła rzetelna debata publiczna na temat związanych z nimi zagrożeń. Masowa propaganda z jednej strony eksponowała OFE jako perspektywę emerytur pod palmami, a z drugiej strony kreowała niechęć społeczną do emerytur z ZUS i tradycyjnego systemu emerytalnego, pokazując […]