20 C
Warszawa
niedziela, 3 lipca 2022

Projekt ustawy zapowiadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje zmiany w prawie notarialnym

Koniecznie przeczytaj

Nadchodząca reforma prawa o notariacie nada rejentom sporo nowych uprawnień. Jednym z nowych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy jest utrata mocy wydanego nakazu zapłaty w przypadku jego nieodebrania. 

Zmiany w prawie regulującym wykonywanie zawodu przez notariuszy były zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości już od dłuższego czasu. W wykazie prac legislacyjnych powstał projekt ustawy, który trafił właśnie do opiniowania. Pojawi się możliwość wydawania przez notariuszy nakazów zapłaty roszczeń do 75 tysięcy złotych w wypadku braku wątpliwości co do zasadności ścigania dłużnika. Jedno z zapowiadanych rozwiązań dotyczyć będzie upadku wydanego przez notariusza nakazu zapłaty w momencie, gdy dłużnik go nie odbierze.

Poza sprawami związanymi z postępowaniami dyscyplinarnymi najważniejsze zmiany dotyczą dokonywania wpisów w księgach wieczystych i wydawania przez notariuszy nakazów zapłaty. W pierwszym przypadku rejenci dostaną uprawnienia do wpisu odrębnej własności lokali mieszkalnych. Poza tym będą oni mogli także dokonywać wpisów ograniczonych praw rzeczowych z tym związanych. Reformą objęte zostanie jedynie zbywanie mieszkań przez deweloperów.

Reforma prawa o notariacie przewiduje też, że to strony umowy będą mogły wybrać kto dokona wpisu – sąd czy notariusz. Notariusze podnoszą też kwestie dyskryminowania dopiero co wchodzących na rynek rejentów. Projekt zakłada bowiem, że wpisy do ksiąg będą mogły być wydawane jedynie przez notariuszy z co najmniej 3-letnim stażem.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jedynie doświadczony notariusz powinien mieć kompetencje do „tak znaczących czynności dla obrotu prawnego”.

Źródło: Bezprawnik

Autor

Najnowsze