8 C
Warszawa
czwartek, 29 września 2022

Wyniki badań Instytutu IPC pokazują, że zalety wirtualnej rzeczywistości nie przekonują Polaków

Koniecznie przeczytaj

Rośnie wpływ wirtualnej rzeczywistości (VR) na otaczający świat, rozrywkę, naukę, kreowanie własnego wizerunku w sieci. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut IPC wskazują jednak, że Polacy nie są do tej wizji pozytywnie nastawieni.

Przeprowadzone przez Instytut IPC na zlecenie grupy Evry1 badanie dotyczy postrzegania wirtualnej rzeczywistości przez dorosłych Polaków oraz gotowości do zakupu cyfrowych produktów, które można wykorzystać tylko w wirtualnym świecie. W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI wzięło udział 1090 osób.

VR polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej, trójwymiarowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Technologia ta opiera się zarówno na elementach świata fikcyjnego, jak i realnego, umożliwiając odbiorcom wchodzenie w interakcję z nimi.

Jeden na dziesięciu badanych deklaruje, że nie wie, czym jest wirtualna rzeczywistość. 30 proc. respondentów postrzega wirtualną rzeczywistość jako zagrożenie dla relacji międzyludzkich w świecie rzeczywistym. W grupie emerytów wartość ta wzrasta do 41 proc.

Wśród ankietowanych 27 proc. osób postrzega VR jako szansę na nowe doświadczenia i przeniesienie rozrywki na wyższy poziom. Procent ten jest jeszcze wyższy w młodszych grupach wiekowych (18–34 lata) oraz wśród mężczyzn.

Andrzej Rabsztyn, managing partner w hyperCREW wskazuje, że “wśród entuzjastów VR znaleźć można przede wszystkim grupę gamerów. (…) Dla tej grupy gry online, także te oparte na VR, stanowią istotny aspekt zarówno rozrywkowy, jak i budujący relacje, a wirtualny świat jest realnie ważnym miejscem”.

Niebezpieczeństwo uzależnienia się od technologii VR dostrzega 17 proc. ankietowanych, przy czym procent ten zwiększa się wśród badanych w małych miastach i z podstawowym wykształceniem.

Dla wielu użytkowników mediów społecznościowych przestrzeń Metaverse może stać się alternatywą dla codzienności i szansą na stworzenie wersji siebie bez licznych ograniczeń realnego świata, takich jak dystans liczony w kilometrach, wygląd zewnętrzny, stan konta.

Badanie pokazuje, że Polacy są również niechętni do wydawania rzeczywistych pieniędzy online. Niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zdecydowałaby się na kupno produktów cyfrowych, z których można skorzystać tylko w wirtualnym świecie.

Jedynie 16 proc. badanych wskazuje, że wirtualna rzeczywistość to dla nich przede wszystkim możliwość kreowania wizerunku dzięki tworzeniu własnych awatarów, projektowaniu otoczenia, pokazaniu swojej wyjątkowości. Wypowiedzi ankietowanych potwierdzają, że w Polsce rynek wirtualnych dóbr to wciąż jeszcze rozrywka dla nielicznych.
 
Badanie wykonane przez Instytut IPC, badanie CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1090 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: Wirtualne Media
 

Autor

Najnowsze