21.6 C
Warszawa
środa, 29 czerwca 2022

KPMG International: Polskie przedsiębiorstwa na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod kątem przyjęcia strategii transformacji cyfrowej

Koniecznie przeczytaj

Firma doradcza KPMG International podała, że 21 proc. badanych firm z Polski planuje zwiększyć wydatki przeznaczone transformacji cyfrowej na przestrzeni 12 miesięcy. Najczęściej były to podmioty średniej wielkości zatrudniające między 50 a 249 pracowników (30 proc. wskazań). Przedstawiciel KPMG dr. Grzegorz Cimochowski zdradził, że “posiadanie strategii cyfryzacji jest awangardą i wyjątkiem, nie regułą”.

Firma doradcza KPMG poinformowała o wynikach przeprowadzonego wspólnie z Microsoft badania dotyczącego nastawienia i gotowości polskich organizacji do procesu cyfryzacji nazwie “Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”. Główny wskaźnik Monitora wynosi 4,8 pkt na maksymalnie 10 pkt. W obszarze strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa uzyskały łącznie wynik 3,8 pkt.

W ocenie KPMG, z łącznym wynikiem 41 pkt Polska w 2021 roku wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię, wciąż wypadając poniżej unijnej średniej, która wyniosła 50,7 pkt w 2021 roku. W latach 2016-2021 poziom zaawansowania cyfrowego ujęty wskaźnikiem DESI – czyli Digital Economy and Society Index – w Polsce rósł w tempie 8-11 proc. rok do roku.

Autorzy raportu przekazali, że “strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły firmy: finansowe (44 proc. wskazań) oraz zajmujące się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją (32 proc. wskazań). Na początku 2022 roku jedna na pięć badanych firm planowała zwiększyć w ciągu roku wydatki na digitalizację względem obecnego poziomu”.

“Tylko 10 proc.” firm planuje zwiększyć liczbę pracowników odpowiedzialnych za cyfryzację. W ciągu następnych 12 miesięcy “zdecydowana większość” przedsiębiorstw planuje utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73 proc.) i liczbę pracowników (89 proc.) związanych z procesem digitalizacji.

Wdrożenie rozwiązania cyfrowego w postaci chmur zadeklarowało 63 proc. polskich firm. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio rozwiązania mobilne, takie jak aplikacje na smartfony i tablety (57 proc. wskazań) i wspomagany komputerowo proces decyzyjny (ang. Decision Support System), który wdrożyło 42 proc. respondentów.

42 proc. menedżerów posiada “co najwyżej umiarkowane przekonanie o cyberbezpieczeństwie swoich firm”. KPMG wymienia, że “tylko 29 proc. ankietowanych działalności posiada w swoich strukturach zespół lub dział dedykowany do spraw cyberbezpieczeństwa. Odsetek rośnie do 59 proc. u firm zajmujących się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją . W przypadku przedstawicieli firm sektora finansowego – 78 proc.”.

Z badania KPMG wynika, że “blisko dziewięć na dziesięć badanych przedsiębiorstw przyznaje, że dokonuje nakładów na digitalizację, natomiast w większości przypadków nie są one bardzo znaczące – w przeważającej części badanych firm nie przekracza 5 proc. ich rocznych przychodów”.

Cytowany w informacji Piotr Grzywacz z polskiego oddziału Microsoft skomentował, że “cyfryzacja nie powiedzie się bez ludzi posiadających odpowiednie wiedzę i kompetencje. Niestety respondenci przyznają, że osoby w ich organizacjach są tylko częściowo przygotowane do tego procesu”.

Źródło: Wirtualne Media
 

Autor

Najnowsze