9.6 C
Warszawa
poniedziałek, 3 października 2022

Co czwarty Polak urodzony po 1995 r. wykonuje więcej niż jedną pracę. Do przyczyn należą rosnące koszty życia

Koniecznie przeczytaj

John Guziak, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w firmie doradczej Deloitte ocenia, że konsekwencje rosnących kosztów życia coraz mocniej dotykają przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Młode pokolenia coraz głośniej mówią też o kwestii zdrowia psychicznego i wypaleniu zawodowym.

Z raportu Global 2022 Gen Z & Millennial Survey firmy doradczej Deloitte wynika, że rosnące koszty życia to główna przyczyna niepokoju odczuwanego przez przedstawicieli pokoleń urodzonych pod koniec ubiegłego stulecia i na początku XXI wieku.

Odpowiedzi udzieliło 14,8 tys. przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych między styczniem 1995 r. a grudniem 2003 r. oraz 8,4 tys. millenialsów (z roczników 1983-1994) pochodzących z 46 krajów świata, w tym z Polski. Ankieta została przeprowadzona na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r.

Rosnące koszty życia jako największe wyzwanie w skali globalnej wskazało 29 proc. przedstawicieli pokolenia Z (tzn. zoomerów) oraz 36 proc. millenialsów (nazywanych również generacją Y).

W przypadku Polski odsetek tego typu odpowiedzi wynosił odpowiednio 47 i 49 proc. Dodatkowo na obawę przed konsekwencjami braku społeczno-politycznej stabilności w w Polsce wskazuje co czwarty przedstawiciel generacji Z i co piąty millenials.

72 proc. osób z pokolenia Z i 77 proc. osób z pokolenia millenialsów zgadza się z opinią, że przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi ludźmi w ich kraju pogłębia się. Opinię, że biznes ma pozytywny wpływ na społeczeństwo potwierdza 45 proc. osób z pokolenia Z i 44 proc. milenialsów.

Blisko połowa przedstawicieli obydwu pokoleń odczuwa wypalenie spowodowane. Jednocześnie co piąty zoomer i co czwarty millenials wskazuje, że jego pracodawca nie traktuje tego zjawiska należycie poważnie lub nie podejmuje kroków, żeby je powstrzymać. Respondenci szczególnie chętnie chcą rezygnować z pracy w takich sektorach jak handel, energetyka, edukacja i ochrona zdrowia.

Co czwarty Polak urodzony po 1995 r. wykonuje więcej niż jedną pracę. W ujęciu globalnym 43 proc. osób z pokolenia Z trudni się dodatkowym zajęciem. W przypadku starszego pokolenia liczba osób pracujących na półtora lub więcej etatu wynosi ok. 1/3 ankietowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze