19.5 C
Warszawa
sobota, 2 lipca 2022

Co drugi Polak porzuciłby pracę wpływającą niekorzystnie na zdrowie

Koniecznie przeczytaj

Jak wynika z najnowszych badań serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl, co drugi Polak posiadający pracę deklaruje, że rzuciłby ją, gdyby skutkowała pogorszonym zdrowiem fizycznym lub psychicznym.

Co trzeci Polak deklaruje, że aktywnie szuka nowej pracy. Najczęściej za nową pracą rozglądają się osoby młode, między 18. a 24. rokiem życia  (51 proc.). Co czwarty badany robi to, bo czuje się niedoceniony. Kolejne 17 proc. motywuje zła atmosfera panująca w firmie. Tylko dla 7 proc. złe relacje z szefami są główną przyczyną zmiany pracy.

Najczęściej wskazywaną motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego. Byłoby ono przyczyną porzucenia pracodawcy przez połowę respondentów. Pogarszające się zdrowie psychiczne skłoniłoby do rezygnacji z obecnego miejsca zatrudnienia 45 proc. badanych. 27 proc. Polaków badanych przez Pracuj.pl odeszłoby z powodu wypalenia zawodowego.

Do porzucenia pracy w każdym z przypadków bardziej skłonni są mężczyźni. Pogarszające się zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe są natomiast motywacjami do rezygnacji nieco częściej dla osób w młodszym wieku. Wraz ze stażem pracy taka skłonność maleje.

Dla Polaków do zamiany pracy na mniej płatną najczęściej motywuje pogarszanie się zdrowia fizycznego (45 proc.), nieco rzadziej wskazywano gorsze zdrowie psychiczne (42 proc.), a wyraźnie rzadziej wskazywane było wypalenie zawodowe (27 proc.).

Dyrektorka HR w Grupie Pracuj Agnieszka Bieniak ocenia, że według badań Polacy nieco częściej są skłonni porzucić pracę, nie posiadając żadnej alternatywy. Rzadziej są w stanie zmienić ją na mniej płatną, ale gwarantującą lepszy balans. W obu przypadkach około połowy badanych byłoby gotowych podjąć decyzję o odejściu.

Badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy” zostało przeprowadzone w marcu 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2128 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze