27.6 C
Warszawa
piątek, 19 sierpnia 2022

Rośnie popularność piwa bezalkoholowego w Polsce

Koniecznie przeczytaj

Wyniki sondażu agencji badawczej SW Research pokazują, że w ostatnim czasie piwo bezalkoholowe spożywało ponad 40 proc. badanych. 65 proc. ankietowanych sięgało natomiast po trunek procentowy.

W ciągu ostatnich 2 tygodni piwo bezalkoholowe wybrało więcej niż 40 proc. badanych. Piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65 proc. Polaków. Średnie spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce wśród osób deklarujących jego spożycie w tym samym okresie wyniosło 2,8 litra na osobę.

Z badania SW Research wynika, że kobiety (44 proc.) częściej niż mężczyźni (36 proc.) deklarują spożycie piwa bezalkoholowego. Za to spożywają one piwo 0 proc. w mniejszych ilościach niż mężczyźni (2,2 litra vs 3,6 litra w ciągu ostatnich 2 tygodni). W przypadku piwa alkoholowego mężczyźni (72 proc.) sięgają po nie częściej niż kobiety (58 proc.).

Im młodsi badani, tym częściej spożywają oni piwo bezalkoholowe. W przypadku osób w wieku 18-29 lat wskaźnik częstości spożycia wyniósł 51 proc., dla Polaków w wieku 30-44 lata – 46 proc., dla badanych w wieku 45-59 lat – 40 proc., zaś w grupie 60 lat i więcej – 26 proc.

Najwięcej piwa bezalkoholowego spożywa jednak nie grupa 16-29-latków (średnio 2,4 litra), a 30-44-latków (3,6 litra). Dla porównania wśród badanych w wieku 45-59 lat był to średnio 2,5 litra, a pośród najstarszych Polaków – 2,2 litra.

Osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców piją średnio o 44 proc. więcej piwa bezalkoholowego niż mieszkańcy wsi (mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 3,6 litra, miast 100-500 tys. – 3,2 litra, do 100 tys. – 2,6 litra, a wsi – 2,5 litra).

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18–78 lata. Próba badawcza została dobrana tak, aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie).

Łącznie zebrano 832 wywiady. Badanie było realizowane w terminie 14-15 czerwca 2022 r. przez agencję SW Research. Zastosowano wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze