25.2 C
Warszawa
środa, 17 sierpnia 2022

56 proc. Polaków nie przeczytało od roku żadnej książki

Koniecznie przeczytaj

Z danych Badania Założycielskiego przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ani jednej książki nie przeczytało 56 proc. Polaków. 44 proc. badanych przeczytało co najmniej jedną książkę.

Spośród osób, które przeczytały przynajmniej jedną książkę, 1-2 książki przeczytało 16,4 proc. Polaków, od 3 do 4 książek – 10 proc., a pięć i więcej książek – 17,5 proc. badanych. Najwięcej czytają osoby w przedziale wiekowym 16-24 lata. Czytelnictwo w tej grupie kształtuje się na poziomie 63,9 proc., a potem wskaźnik ten obniża się wraz z wiekiem. Najmniej czytających jest w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 64,3 proc. W przedziałach wiekowych 45-64 lata i 55-64 lata odsetek ten wynosi odpowiednio 61,7 proc. i 60,5 proc. Niższy poziom czytelnictwa odnotowano wśród mężczyzn. Nie czyta książek aż 64 proc. z nich. Wśród badanych kobiet to 48,8 proc.

Do nieprzeczytania żadnej książki przyznało się 65,3 proc. badanych mieszkańców wsi. Znacząco lepiej pod tym względem prezentuje się sytuacja w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – tu nie czyta 38,5 proc. badanych. Nie czyta książek 72,3 proc. badanych z wykształceniem zawodowym i 67 proc. z podstawowym. Wśród ogółu badanych, którzy przeczytali w ciągu ostatnich 12 miesięcy choć jedną książkę, najwięcej jest osób z wykształceniem wyższym – 69,4 proc. Badanie przeprowadzono wśród osób od 16 roku życia.

Flagowy projekt KIM to Badanie Założycielskie, największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce. Realizowane jest na w pełni losowej reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych TERYT GUS. Jest to jednoźródłowe badanie ciągłe, które w sposób maksymalnie transparentny, adekwatny do wymogów współczesnego rynku opisuje korzystanie z mediów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, internetu) jednocześnie i na największą jak dotąd skalę w kraju.

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze