25.2 C
Warszawa
środa, 17 sierpnia 2022

Ministerstwo wyjawia plany dotyczące zasiłku pogrzebowego

Koniecznie przeczytaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Świadczenie nie było waloryzowane od 11 lat.

Posłowie PiS zwrócili uwagę, że zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany od 1 marca 2011 r. Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS, dzięki któremu rodzina odzyskuje część kosztów organizacji pochówku.

W momencie ostatniej waloryzacji przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3,4 tys. zł, a inflacja nie przekraczała 5 proc. Dla porównania w czerwcu 2022 r. wzrost cen urósł do 15,5 proc. rdr, natomiast prognozy całoroczne wskazują na 14 proc.

Zasiłek pogrzebowy opiewający na 4 tys. zł jest niższy niż średnia krajowa, licząca 6220,80 zł brutto. W interpelacji, którą cytuje Radio ZET, posłowie podkreślili, że “mimo znacznego wzrostu wynagrodzeń i cen usług zasiłek utrzymuje się na niezmienionym poziomie”.

Ich zdaniem jest to kwota “zdecydowanie niewystarczająca do wyprawienia skromnego pogrzebu”. Zwrócili także uwagę, że osoby słabiej uposażone często stają przed dylematem — wyprawić pogrzeb czy zaciągnąć dług. Sekretarz stanu Stanisław Szwed oznajmił, że nie wyklucza podwyżki zasiłku pogrzebowego.

Polityk oznajmił, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy. Dotyczą one możliwości zmiany wysokości zasiłku, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu.

Przedstawiciel MRPiS zwrócił uwagę, że sprawdzane są także “możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego”.

Zatem niewykluczone, że po 11 latach oczekiwania państwo w końcu wesprze Polaków organizujących pogrzeby. W szeregach Lewicy pojawiły się już konkretne propozycje. Zdaniem posłów tego ugrupowania zasiłek pogrzebowy powinien zostać podwyższony do poziomu 7 tys. zł. Postulowali także cykliczną waloryzację, ale ostatecznie ta ustawa nie była procedowana.

Źródło: INNPoland

Autor

Najnowsze