24.6 C
Warszawa
niedziela, 14 sierpnia 2022

Odszkodowanie za niedostarczony prąd? To możliwe

Koniecznie przeczytaj

Przerwy w dostawie prądu upoważniają do otrzymania specjalnej bonifikaty. Może ona wynieść nawet dziesięciokrotność ceny niedostarczonej energii.

Jak tłumaczy ekspert Ubea.pl Andrzej Prajsnar, odszkodowanie jako takie nie jest możliwe do uzyskania (chyba że w wyjątkowych sytuacjach). Natomiast gospodarstwa domowe mogą niekiedy ubiegać się o specjalną bonifikatę, czyli obniżkę rachunku za energię elektryczną. Nie ma przy tym znaczenia, czy odbiorca poniósł jakieś szkody ze względu na przerwę w dostawie prądu, czy też nie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 16 godzin (w przypadku przerwy planowanej) lub 24 godzin (w przypadku przerwy nieplanowanej). Z kolei w ciągu całego roku suma przerw planowanych nie może przekroczyć 35 godzin, a nieplanowanych – 48 godzin.

Dopiero jeśli wskazane w rozporządzeniu limity zostaną przekroczone, gospodarstwa domowe mogą wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego o bonifikatę. Zgodnie z par. 42 pkt 10 rozporządzenia, na pisemny wniosek odbiorcy, “po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, (przedsiębiorstwo energetyczne – przyp. red.) udziela bonifikaty w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej”.

Oczywiście bonifikata za przerwę w dostawie prądu obowiązuje niezależnie od tego, jakie były przyczyny wystąpienia przerwy. Istotne jest wyłącznie przekroczenie limitu. Tym samym nie ma znaczenia, czy przerwę w dostawie prądu spowodowały gwałtowne zjawiska atmosferyczne, czy może awaria wewnętrzna. Warto również pamiętać, że przerwa nieplanowana liczona jest od momentu, gdy dystrybutor dowiaduje się o awarii.

Maksymalnie bonifikata może wynosić dziesięciokrotność ceny niedostarczonej (i tym samym niezużytej) energii. Hipotetyczne zużycie prądu ustala się na podstawie poboru prądu z analogicznego okresu poprzedniego tygodnia. Firma energetyczna ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Źródło: Bezprawnik

Autor

Najnowsze