24.6 C
Warszawa
niedziela, 14 sierpnia 2022

Najmłodsi chcą podwyżek i awansów

Koniecznie przeczytaj

Z polskiej edycji badania Global Workforce Hopes & Fears Survey 2022 przeprowadzanego przez PwC wynika, że 44 proc. przebadanych przedstawicieli pokolenia Z oraz 46 proc. Millenialsów poprosi o podwyżkę w ciągu najbliższego roku. 35 proc. respondentów obu grup zwróci się do pracodawcy z prośbą o awans.

Ankietowani ujawniali swoje oczekiwania na kolejne 12 miesięcy. Pokolenia “Z” oraz Milenialsów, zdecydowanie bardziej niż “X” oraz “Boomersi”, będą oczekiwać awansu i/lub podwyżki. 1 na 10 osób związanych z powojennym wyżem demograficznym wskazała, że zapewne odejdzie z obecnej firmy i opuści rynek pracy.

Ponad połowa pokolenia “Z” chętnie poleci swoją obecną firmę znajomym i rodzinie. Jednak niemal co czwarty przedstawiciel pokolenia “Z” i co piąty Millennials będzie poszukiwał nowego miejsca pracy. Na świecie średnio 35 proc. ankietowanych pracowników planuje poprosić o podwyżkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Natomiast co piąty planuje zmienić pracodawcę (19 proc.). Z kolei w Polsce o podwyżkę będzie się ubiegać 38 proc. przebadanych pracowników. Co szósty ankietowany prawdopodobnie poszuka nowego miejsca pracy (16 proc.).

Respondenci wskazywali swoje największe wątpliwości związane z wpływem technologii na ich pracę w perspektywie 3 lat. Wśród Polaków największe obawy wiążą się z niewystarczającym szkoleniem pracowników i rozwoju ich kompetencji cyfrowych (21 proc.), jak również brakiem inwestycji w innowacyjne technologie (20 proc.). W perspektywie globalnej, do wymienionych kwestii dochodzi ograniczona możliwość współpracy z osobami o bardziej zaawansowanych kompetencjach technologicznych. W rozbiciu o branże, dla sektora finansowego główny powód do niepokoju stanowi zastąpienie pracy ludzkiej rozwiązaniami technologicznymi. Sektory publiczny oraz ochrony zdrowia w największym stopniu wskazały na braki innowacyjnej technologii.

Ankietowani wskazują, iż obecnie wypracowane podejście do pracy hybrydowej w dużej mierze zbiega się z ich preferencjami na kolejny rok. Najczęściej wskazywanym obecnym rozwiązaniem okazało się równe rozdzielenie dni pracy zdalnej oraz pracy w biurze. 35 proc. ankietowanych Polaków chce pracować wyłącznie lub przede wszystkim z domu, globalnie takie odpowiedzi wskazało 49 proc. respondentów. 43 proc. respondentów uważa, iż ich obowiązki mogą być wykonywane w sposób zdalny. Mimo to 16 proc. z nich pracuje w pełni z biura.

PwC poprosiło ankietowanych o wskazanie, na ile poszczególne czynniki są dla nich ważne w miejscu pracy. Otrzymywanie wynagrodzenia odzwierciedlającego pracę jest dla respondentów  najważniejsze. Kolejne miejsca na podium zajęły poczucie spełniania się w pracy oraz swoboda wyrażania się. Potrzeba należytego wynagradzania oraz poczucie spełnienia są niezwykle istotne dla wszystkich pokoleń. Dla pokolenia “Z” ważna jest możliwość swobodnej ekspresji w miejscu pracy. Millennialsi bardziej niż inni cenią sobie możliwość decydowania, skąd będą pracować – nie tylko z biura lub z domu. Pokolenie osób w wieku 58-76 lat w największym stopniu stawia na uznanie umiejętności i doświadczenia. Pokolenie “X” (42-57) jest najbardziej zróżnicowane ze wszystkich, przez co żadna z badanych kategorii nie skupia ich odpowiedzi w istotnym stopniu.

Rozpatrując odpowiedzi w podziale na płeć, kobiety zdecydowanie niżej niż mężczyźni oceniają uwzględnianie ich opinii przez przełożonych (35 proc. kobiet do 41 proc. mężczyzn), oraz o 9 pkt proc. bardziej istotne w miejscu pracy (69 proc. K do 60 proc. M).

PwC przebadało 52 195 osób pracujących lub aktywnych na globalnym rynku pracy. Próbę przeprowadzono późną wiosną tego roku. Odzwierciedla ona szereg branż, różne cechy demograficzne i modele pracy. Została podzielona na 44 państwa. Jej wielkość została przeskalowana tak, aby odzwierciedlić udział każdego terytorium lub regionu w globalnym PKB i wynosi od 5000 do 250 osób. W Polsce w badaniu wzięło udział 1041 respondentów. Grupy wiekowe: Gen Z (w wieku 18-25), Millenialsi (w wieku 26-41), Gen X (w wieku 42-57) i Baby Boomers (w wieku 58-76).

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze