10.5 C
Warszawa
niedziela, 2 października 2022

GUS podał najnowsze dane dotyczące koniunktury konsumenckiej

Koniecznie przeczytaj

GUS udostępnił kolejne dane dotyczące koniunktury konsumenckiej. Nastroje kupujących pogarszają się.

Główny Urząd Statystyczny podał ważne dla oceny kondycji polskiej gospodarki dane dotyczące koniunktury konsumenckiej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w sierpniu 2022 r. wyniósł – 44,9. Był on o 3,2 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

To odmienna sytuacja niż w lipcu 2022 r. gdy odnotowano poprawę w stosunku do czerwca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w lipcu – 41,7 i był o 2,1 pkt. proc. wyższy miesiąc do miesiąca. Najbardziej wówczas poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W komentarzu do raportu GUS dodał, że wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Ponadto, największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w sierpniu 2022 r., opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł -30,8. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Negatywne nastroje konsumentów zbiegają się z szacunkami PKB Polski za II kwartał 2022 r. Nasza gospodarka wprawdzie wzrosła 5,3 proc. rok do roku, ale skurczyła się aż o 2,3 proc. kwartał do kwartału. Analitycy coraz częściej mówią o możliwej recesji w Polsce.

Źródło: Money.pl

Autor

Najnowsze