14.9 C
Warszawa
czwartek, 6 października 2022

ZUS obniży limity dorabiania na emeryturze

Koniecznie przeczytaj

ZUS ma ograniczyć koszty świadczeń wypłacanych aktywnym w zawodzie emerytom i rencistom. By świadczenie wypłacane danej osobie zostało zmniejszone, jej dodatkowe dochody muszą przekraczać 4309,40 zł brutto miesięcznie.

Po przekroczeniu jednego progu wysokość świadczenia ulega obniżeniu. Kiedy miesięczny dochód emeryta przekracza drugi próg, następuje zawieszenie wypłaty.

Jak podaje poniedziałkowy Fakt, od 1 września limity dorabiania na emeryturze i rencie ulegną obniżeniu. Obecnie ZUS zmniejsza wypłatę świadczenia po przekroczeniu progu 4364,70 zł miesięcznych dochodów. Z chwilą uzyskania dodatkowego dochodu przekraczającego 8105,80 zł następuje zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Zmniejszenie wysokości świadczenia nastąpi po uzyskaniu dodatkowego dochodu w wysokości co najmniej 4309,40 zł brutto miesięcznie. Zawieszenie świadczenia nastąpi wówczas, gdy dodatkowy dochód przekroczy kwotę 8003,20 zł. Tak ukształtowane limity dorabiania mają obowiązywać we wrześniu, październiku i listopadzie.

W przypadku zmniejszenia wysokości świadczenia mowa 55 złotych i 30 groszach. Próg zawieszenia świadczenia spadnie o 102 złote i 60 groszy. W lipcu ceny wzrosły średnio o 15,5 proc. w ujęciu rocznym. Ponadto wstępne szacunki sugerowały, że w sierpniu inflacja może wynieść ponad 18 proc.

Limity dorabiania odnoszą się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ustalanego przez Główny Urząd Statystyczny. W drugim kwartale tego roku wyniosło 6 156,25 zł, podczas gdy w pierwszym wskaźnik ten wynosił 6 235,22 zł. Tym samym ZUS zgodnie z prawem musiał obniżyć limity dorabiania.

Źródło: Bezprawnik

Autor

Najnowsze