10.5 C
Warszawa
niedziela, 2 października 2022

W 2023 r. podatek VAT powinien ulec obniżce

Koniecznie przeczytaj

Zgodnie z przepisami czeka nas obniżka podatków do 22 proc. VAT w 2023 r. Może ona jednak nie dojść do skutku.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w przyszłym roku powinna nas czekać kolejna obniżka podatku VAT. Obecnie stawki podatku VAT wynoszą 23 i 8 proc. Teoretycznie możemy spodziewać się 22 proc. i 7 proc. VAT w 2023 r.

Jak zwraca uwagę główny ekonomista FOR i były dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej MF dr Sławomir Dudek na Twitterze, zgodnie z danymi MF dług publiczny, według metodologii krajowej w 2021 r. i po skorygowaniu o różnice kursowe i środki pieniężne na rachunku budżetu państwa, wyniósł w relacji do PKB 40,5 proc. Tym samym był niższy od zapisanych w ustawie 43 proc.

Spełniony miałby zostać również warunek dotyczący sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego. Suma ta musiałaby być nie mniejsza niż -6 proc.

DGP zwraca jednak uwagę, że w projekcie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, jako jedno z rozwiązań stanowiących istotę projektu znalazło się utrzymanie dotychczasowych stawek VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. VAT. Ma to być „niezbędne w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością ponoszenia przez budżet państwa zwiększonych wydatków”.

Źródło: Bezprawnik

Autor

Najnowsze