10.5 C
Warszawa
niedziela, 2 października 2022

70 proc. rodziców planuje zapisać swoje dzieci na płatne zajęcia dodatkowe

Koniecznie przeczytaj

Z najnowszego raportu “Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji” wynika, że 70 proc. rodziców zamierza zapisać dzieci na płatne zajęcia dodatkowe. To o 10 p.p. więcej niż w roku szkolnym 2021/22.

Według raportu Santander Consumer Banku, mimo postępującej inflacji 70 proc. rodziców zamierza obecnie posłać dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne. To o 10 punktów procentowych więcej niż w roku szkolnym 2021/22. Chodzi głównie o najmłodszych rodziców przed 30 rokiem życia (83 proc.) i ankietowanych z wykształceniem wyższym (87 proc.).

Polacy zamierzają posyłać dzieci na płatne zajęcia dodatkowe bez względu na osiągane wynagrodzenie. Planuje to 53 proc. osób z grupy najmniej zamożnych badanych, tj. zarabiających do 1999 zł netto. Na zajęcia darmowe chce zapisać dzieci co piąty ankietowany (22 proc.). W ubiegłym roku szkolnym odsetek ten sięgał 29 proc. Na nieodpłatne kursy w tym roku zamierza posłać dziecko najwięcej respondentów z grupy trzydziestolatków (30 proc.), z dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców jak Warszawa, Kraków czy Wrocław (31 proc.) i z dochodem od 2000 do 2999 zł na rękę (32 proc.).

Tylko 15 proc. respondentów deklaruje, że ich dziecko nie będzie brało udziału w zajęciach pozalekcyjnych. W tej grupie znajduje się co czwarty mieszkaniec małego miasta do 50 tys. osób. Należy do niej także co piąty ankietowany z wykształceniem średnim. Według Marty Michałków z Santander Consumer Banku płatne zajęcia dodatkowe zapewne przyczynią się do zauważalnego uszczuplenia budżetów domowych wielu rodzin. Jak podała, w zeszłym roku szkolnym co drugi rodzic przeznaczał na nie miesięcznie od 301 do 800 zł (42 proc.). Co jedenasty ankietowany wydawał od 800 zł w górę (9 proc.) w przeliczeniu na jedno dziecko.

Z badania wynika ponadto, że 61 proc. rodziców zamierza posłać dziecko na zajęcia sportowe. Co drugi pytany wskazał kurs języka angielskiego (48 proc.). Na kolejnym miejscu znalazły się korepetycje z przedmiotów będących w programie szkolnym (24 proc.). Na zajęcia z programowania zamierza posłać dzieci jedynie 6 proc. rodziców. W ocenie autorów raportu, 5 proc. rodziców zapisuje dzieci na zajęcia związane z aktywnością społeczną, takie jak harcerstwo czy wolontariat. Mało popularna jest też nauka gry na instrumencie lub śpiew (8 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w lipcu br. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

Źródło: Wirtualne Media

Autor

Najnowsze