e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Efektywna współpraca w dobie pracy zdalnej. To możliwe!

Pomimo kryzysu wywołanego pandemią i wprowadzanych obostrzeń, biznes musi trwać. Ta świadomość skłoniła wiele firm do poszukiwania drogi do szybkiej transformacji procesów, aby ich zespoły mogły produktywnie pracować z domu. Praca zdalna może umożliwić zespołom efektywną współpracę, ale tylko wtedy, gdy jest ona realizowana przy wsparciu odpowiedniej platformy cyfrowej – przekonuje Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes.

Jakość współpracy ma znaczenie na każdym etapie rozwoju produktu: bez efektywnej współpracy nie da się opracować nowego rozwiązania ani wprowadzić go na rynek. Możliwość pracy zespołowej wielu grup i działów – zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią – wymaga jednak sprawnego koordynowania procesów, danych, wiedzy, pomysłów, harmonogramów i kanałów komunikacji.
Jak zrealizować te wymagania w dzisiejszej, COVID-owej rzeczywistości, kiedy pracownicy przenieśli się do home office? Odpowiedzią na nowe wyzwania jest solidna platforma w chmurze, jak 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, która jest centralnym punktem zapewniającym wszystkim interesariuszom dostęp do jednej wersji danych i umożliwiającym efektywną współpracę nad innowacyjnymi projektami.
Wzrasta zainteresowanie chmurą
W III kwartale 2020 roku firma analityczna PMR, na zlecenie Dassault Systèmes przeprowadziła badanie zatytułowane „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19”. Wśród respondentów znalazło się 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów: Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.
Badanie pokazało, że wiele firm redefiniuje dziś swoje podejście do sfery IT, a także plany związane z wykorzystaniem środowisk chmurowych. Wpływ na decyzję o przyspieszeniu transformacji do chmury miało z pewnością wprowadzenie ograniczeń związanych z pandemią, w których efekcie 9 na 10 badanych przedsiębiorstw przeszło na pracę zdalną. Konkretne plany migracji całości lub części oprogramowania do chmury w ciągu najbliższych 2-3 lat potwierdziło natomiast 33 proc. badanych firm, które dotychczas nie wdrożyły rozwiązań chmurowych.
Firmy, które stosują już rozwiązania chmurowe, wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymieniają: umożliwienie pracy zdalnej, optymalizację kosztów, zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT, niezależność od awarii sprzętu, dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność.
Odpowiednia infrastruktura
Skonfigurowanie odpowiedniej infrastruktury do pracy zdalnej wykracza daleko poza replikację fizycznego środowiska biurowego. Zdalne biuro powinno nie tylko zapewniać ciągłość działania; musi pójść o krok dalej, umożliwiając zespołom ulepszanie rozwoju produktów, wprowadzanie innowacji i zwiększanie wydajności. Takie możliwości stwarza platforma 3DEXPERIENCE w chmurze, która jest kompletnym zestawem wiodących w branży rozwiązań, pozwalających na wprowadzanie w życie pomysłów w obszarach takich jak projektowanie i inżynieria, produkcja, symulacja oraz zarządzanie i współpraca, bez ograniczeń w zakresie IT.
Wyobraźmy sobie wirtualne miejsce pracy, które łączy wszystkie zespoły zaangażowane w rozwój produktu, niezależnie od tego, czy znajdują się w Warszawie, czy Monachium. Strony zewnętrzne, jak dostawcy i partnerzy, również mogą uczestniczyć w tworzeniu łańcucha wartości i równoczesnej pracy nad projektem, uzyskując dostęp do tej samej platformy w celu dostarczania danych i możliwości analizy zmian w czasie rzeczywistym.
Platforma oferuje także dodatkowe usprawnienia, cenione szczególnie przez branżę produkcyjną: zamiast ręcznego wyszukiwania części lub odtwarzania istniejących komponentów, zespoły polegają na katalogu znormalizowanych części. Dzięki platformie można łatwo uzyskać dostęp do całej powiązanej dokumentacji, a także porównać i przeanalizować dostępne komponenty. Czas zaoszczędzony na tego typu działaniach zespoły mogą wykorzystać na rozwijanie innowacyjności czy współpracę nad kolejnymi projektami.

Najnowsze

DEWELOPER ROKU 2023

DOMY MAKLERSKIE

RYNEK TSL

RYNEK SZKOLEŃ