23 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Biznes w rękach kobiet

W Polsce wystartował 30 proc. Club, promujący różnorodność w biznesie. Benefit Systems jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołącza do inicjatywy, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

Jednym z najważniejszych postulatów 30 proc. Club Poland jest osiągnięcie do 2030 r. co najmniej 30 proc. reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych w 140 największych polskich spółkach giełdowych. Pośrednie cele to m.in. dwudziestoprocentowy udział kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 r. oraz brak wśród nich takich firm, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach.

– Różnorodność płci jest ważną częścią szerszej kwestii różnorodności na wyższym szczeblu przedsiębiorstw. Bardziej różnorodny zarząd i rada nadzorcza to szerszy zakres doświadczenia, wiedzy i kompetencji, co z kolei prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i wysokiej kultury korporacyjnej. Jest to również bardziej reprezentatywne dla struktury pracowniczej firmy, jej bazy klientów i społeczności. Bardziej różnorodne władze wspierają organizację w osiągnięciu pełnego potencjału biznesowego i w tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. Różnorodność płci w firmach odgrywa ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społecznie biznesu, a także bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki – mówi James Van Bergh, przewodniczący rady nadzorczej Benefit Systems i członek-założyciel 30 proc. Club Poland.

Na koniec 2020 r. udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5 proc.

– Analizy rynkowe wskazują, że jeśli dynamika wzrostu obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach w skali całego globu nie zwiększy się, to osiągnięcie parytetu zajmie nawet 30 lat. Takie prognozy nie tylko działają na wyobraźnię, ale też pokazują, jak ważne jest podejmowanie konkretnych inicjatyw w tym zakresie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do inicjatywy promującej równość i różnorodność, bo to wartości bliskie Benefit Systems i ruchowi B Corp, do którego należymy. Mam nadzieję, że kampania 30 proc. Club zwiększy świadomość w zakresie pozytywnego wpływu różnorodności i równości płci na działalność firm i decyzje biznesowe, trwale zmieniając kulturę korporacyjną w naszym kraju – zaznacza Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems

Uczestnictwo w 30 proc. Club Poland polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek oraz wspieraniu kobiet w ich karierach zawodowych. Próg 30 proc. ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której określono minimalny odsetek grupy mającej wpływ na decyzje podejmowane przez większość. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

Inicjatywa 30 proc. Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 r. przez brytyjską finansistkę Helenę Morrissey, której celem było osiągnięcie 30 proc. udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Cel zrealizowano we wrześniu 2018 r., a obecnie udział kobiet w spółkach FTSE100 wynosi 37,1 proc. i 34,5 proc. w spółkach FTSE350. Do globalnej inicjatywy 30 proc. Club przystąpili szefowie największych firm na świecie, tacy jak np. Warren Buffet, CEO & Chair Berkshire Hathaway czy Larry Fink, CEO Blackrock.         KM

Najnowsze