13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Wspieramy cele rozwojowe naszych klientów

Rozmowa z Bartoszem Mierzwiakiem, Managing Director, CEE & Northern Europe w Logicor

Jak ocenia Pan sytuację na rynku magazynowym w Europie?

Od początku pandemii rynek powierzchni magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi ogromne zmiany. Jak podaje JLL, w pierwszym kwartale 2021 r. popyt był o 80 proc. wyższy niż średnia z lat 2016-2020. Głównym motorem napędowym jest rozwój branży e-commerce, której udział w rynku detalicznym znacznie wzrósł w trakcie pandemii. To z kolei wymusza szeroko zakrojoną reorganizację łańcuchów dostaw i dlatego obserwujemy znaczne ożywienie w branży logistycznej oraz wśród użytkowników końcowych. W Logicor sprawdzają się wszystkie modele powierzchni magazynowych, począwszy od wielkich „big boxów”, a skończywszy ma mniejszych obiektach typu „last mile”. Ostatni rok spowodował także zmiany na płaszczyźnie produkcyjnej. Wiele firm postanowiło przenieść swoje zakłady produkcyjne do Europy, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw. To zjawisko jest obecnie w mocnym zwyżkowym trendzie i uważamy, że będzie ono nadal trwało w najbliższej przyszłości.

W jaki sposób zmienił go kryzys wywołany pandemią? 

Świat się zmienił, a my razem z nim. Trwała zmiana zachowań konsumenckich jest zauważalna, dlatego znaczenie e-commerce będzie się tylko umacniać. To samo dotyczy zabezpieczenia procesów produkcyjnych w Europie.

Co w Pana ocenie oznacza aktualnie innowacyjność na rynku magazynowania?

Obecnie innowacyjność pojmuje się przede wszystkim poprzez liczne rozwiązania z branży proptech. Mają one na celu usprawnić procedury oraz zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo. Technologia znacząco pomaga nam także w ograniczeniu emisji CO2 poprzez działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego też we współpracy z naszym partnerem technologicznym firmą Velis Real Estate Tech w 18 parkach magazynowych w Polsce wdrożyliśmy tego typu rozwiązania. Nowoczesne systemy automatyzacji i awizowania pojazdów spowodowały, że obecnie nasi klienci mogą łatwo wyeliminować niepotrzebne korki dostawców i tym samym pojazdy generują mniej spalin. Już samo to rozwiązanie przyczynia się do znaczącej redukcji emisji CO2. Jeżeli do tego dodamy oszczędności wynikające z zastosowania nowoczesnego oświetlenia LED, instalacji paneli fotowoltaicznych czy też systemów inteligentnych liczników, możemy śmiało powiedzieć, że obecnie magazyn innowacyjny to magazyn inteligentny i przyjazny środowisku.

Jakiego podejścia i jakich rozwiązań potrzeba, by zaspokoić potrzeby klientów reprezentujących bardzo różne branże?

W Logicor dążymy do tego, aby być partnerem logistycznym dla klientów ze wszystkich branż, dzięki zapewnieniu powierzchni, które pozwalają rozwijać się firmom i społecznościom. Stworzyliśmy jedną z największych sieci nieruchomości logistycznych w Europie, która zapewnia ponad 2 tysiącom klientów szybki i przystępny cenowo dostęp do około pół miliarda konsumentów na całym kontynencie. Chcemy, aby nasi klienci się rozwijali i pragniemy być częścią tych zmian, zapewniając rozwiązania, które przyczyniają się do takiego rozwoju. Cały ten proces jest złożony i obejmuje wiele czynników, dlatego nasze relacje z klientami opierają się na strategicznym planowaniu i współodpowiedzialności za końcowy sukces. Obecnie technologia daje dużo możliwości. Niemniej uważamy, że to właśnie partnerska i długotrwała relacja jest kluczem do sukcesu.

Jak oceniana jest jakość polskiej infrastruktury drogowej? Jakich nowych połączeń możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości? Czy ewentualna redukcja inwestycji drogowych spowodowana pandemią wpłynie w jakimś stopniu na portfele zarządców magazynowych?

Polska przez ostatnie 25 lat zrobiła ogromny skok infrastrukturalny i jest obecnie jednym z liderów europejskich pod względem inwestycji i realizacji połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych. Ten rozwój jest na tyle znaczący, że aktualnie polski rynek magazynowy dzięki świetnie rozwiniętej infrastrukturze jest postrzegany jako jeden z najbardziej atrakcyjnych. Pomimo wpływu pandemii nasi klienci nadal szukają najlepiej zlokalizowanej sieci magazynowej z szybkim i łatwym dostępem do głównych połączeń drogowych. Logicor w Polsce stale się rozwija, ale już w tej chwili nasza firma zaznaczyła swoją obecność w najbardziej kluczowych miejscach na logistycznej mapie Polski takich jak Poznań, Górny Śląsk, Wrocław, Polska Centralna czy Warszawa. Planujemy nasz rozwój tak, by tworzyć ofertę tam, gdzie nasi klienci nas najbardziej potrzebują. Niedawno opublikowany Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku przewiduje realizację ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu oraz dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km. Dzięki temu wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią szybkich dróg, w tym wiele średniej wielkości miast o ludności ok. 100 tys. mieszkańców. Ten plan ma duży potencjał i jego realizacja sprawi, że rynek powierzchni magazynowych stanie się jeszcze bardziej wartościowy. Przyszłość Polski rysuje się więc w jasnych barwach.

W niektórych jednostkach magazynowych w tym samym czasie pracują setki osób. Jakie są obecnie oczekiwania ze strony klientów, by poprawić jakość pracy w magazynach? Jaki jest standard obecnie i w jaką stronę może się on rozwijać?

Różnice pomiędzy tradycyjnymi biurami a tymi w magazynach zacierają się od dłuższego czasu. W Logicor nasze standardy rozwoju zapewniają, że każdy projekt deweloperski, którego się podejmujemy, skutkuje magazynami oferującymi taki sam poziom komfortu jak nowoczesny biurowiec. Wdrażamy innowacje, które spełniają oczekiwania naszych klientów, a równocześnie przyczyniają się do wzrostu wydajności i dobrego samopoczucia pracowników. Dlatego też inwestujemy w nowoczesne wyposażenie wnętrz, jakość powietrza, temperatury i oświetlenia oraz specjalne pomieszczenia socjalne i strefy relaksu. Projektując nowe powierzchnie magazynowe, sprawiamy, że wszystkie powyższe czynniki są już absolutnym standardem, natomiast starsze już istniejące projekty staramy się regularnie modernizować. Przykładem może być zakończona niedawno przebudowa dla nowego klienta z branży motoryzacyjnej zrealizowana przez Logicor Warszawa, w ramach której podnieśliśmy standard biura, przeprojektowując elewację i dodając przeszklenia, aby zapewnić powierzchni biurowej jak najwięcej naturalnego światła. Zainstalowaliśmy również nowoczesne oświetlenie LED obsługiwane za pośrednictwem kompleksowego systemu sterowania oświetleniem Digital Addressable Lighting Interface (DALI), który zapewnia jednolite oświetlenie w całym magazynie, a dzięki zastosowaniu czujników światła są włączane tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Jakie dostrzega Pan bariery, a co sprzyja rozwojowi magazynów w Polsce?

Każdy biznes lubi stabilność i regularność, tak więc tym, czego potrzebujemy, aby się rozwijać, jest przewidywalna polityka ekonomiczno-polityczna. Rozwój powierzchni magazynowych, tak jak wspomniałem, jest uzależniony od rozwoju naszych klientów – te elementy idą w parze. Jeżeli nic istotnego się nie wydarzy, to przewiduję stabilny rozwój naszej branży, na który składać się będzie dalszy dynamiczny rozwój e-commerce i przeniesienie miejsc produkcji na nasz kontynent.

Jakie macie Państwo plany na najbliższy czas, jeśli chodzi o rozwój w Polsce?

Dążymy do wspierania celów rozwojowych naszych klientów w Polsce i w całej Europie. By to skutecznie robić, regularnie modernizujemy istniejące projekty, tworzymy nowe, a także rozwijamy nasz bank ziemi. Krótko mówiąc, zwiększamy potencjał naszej oferty.

Najnowsze