19 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Bank Pekao wspiera zrównoważony rozwój i transformację energetyczną

Kwestie związane z ESG – a więc dbałością o dobro społeczeństwa, środowiska oraz o ład korporacyjny – przyspieszają fundamentalne zmiany, które dotykają podstaw działalności biznesowej. Działania na rzecz ESG, w tym transformacja energetyczna, to nowa rewolucja w sektorze finansowym. Bank Pekao jest na tę rewolucję przygotowany.

U podstaw ESG leży świadomość, że prowadzenie biznesu bez szacunku dla środowiska może mieć dramatyczny wpływ na zmiany klimatu i życie przyszłych pokoleń. Z tego powodu Unia Europejska podjęła ambitne działania – nazwane zbiorczo Europejskim Zielonym Ładem – mające doprowadzić do neutralności klimatycznej Europy do 2050 r., w tym do redukcji emisji dwutlenku węgla aż o 55 proc. względem 1990 r.

Zmiana podejścia

Polityka klimatyczna UE wymaga zmiany podejścia do finansowania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Obecnie cały świat kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i odchodzenie np. od węgla energetycznego.

Dla instytucji finansowych zielona transformacja jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Banki, które dostosują swoją ofertę do nowych trendów, będą w stanie zwiększać swoje udziały rynkowe. Analizy wskazują, że wzrośnie popyt na zrównoważone finansowanie inwestycji budowlanych, energetycznych i transportowych. Część projektów będzie współfinansowana ze środków unijnych. Wartość nakładów na transformację energetyczną w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat szacuje się na kwotę 1,6 bln zł.

Dlatego też Bank Pekao chce jeszcze aktywniej wejść w finansowanie zrównoważone. Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2021 r. Strategią ESG, Pekao będzie do 2024 r. w jeszcze większym niż dotychczas stopniu angażować się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu.

Bank zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo, zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Z kolei udział finansowania wysokoemisyjnego będzie mniejszy niż 1 proc. Wspierając transformację polskiej energetyki, Pekao zamierza jednocześnie zaangażować się we wsparcie regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian.

Zielone inwestycje 

W perspektywie 2030 r. Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną. Bank będzie sukcesywnie wprowadzał kolejne etapy planu jak proekologiczne usprawnienia w placówkach, monitoring zużycia surowców czy redukcja emisji własnych. Będzie też dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw, uwzględniając czynniki ESG we wszystkich istotnych procesach, np. kredytowym czy zakupowym.

Pekao stawia też na emisję zielonych obligacji, które służą finansowaniu inwestycji środowiskowych. Firmy, aby je wyemitować, muszą spełnić szereg ekoparametrów. Tylko w ciągu ostatniego roku Pekao przeprowadziło emisje zielonych lub zrównoważonych obligacji o wartości ponad 5 mld zł.

Oprócz tego Bank Pekao rozwija ofertę kredytową wspierającą transformację energetyczną na poziomie klientów indywidualnych, prosumentów. Bank udostępnił klientom specjalne pożyczki i kredyty na finansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Zrównoważony rozwój jest głównym elementem odbudowy UE po pandemii COVID-19, a sektor finansowy stanowić będzie kluczowe wsparcie w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Pekao zamierza wziąć w tych działaniach aktywny udział i przyczynić się do transformacji energetycznej w Polsce.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze