20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Polskie firmy migrują do chmury

Dlaczego SaaS, platformy i inne rozwiązania w chmurze są narzędziami, które pomogą firmom prosperować w świecie po pandemii.

W  ostatnich latach korzystanie z systemów opartych na chmurze staje się coraz bardziej popularne w  firmach z  różnych branż. Jednak globalna pandemia przyspieszyła ten proces w sposób, który niewielu liderów biznesowych mogłoby sobie wyobrazić. Wraz z  nagłym przejściem na pracę zdalną, chmura stała się dla firm kluczowym sposobem na współdzielenie projektów i  danych w czasie rzeczywistym pomiędzy wieloma pracownikami w  wielu lokalizacjach. Te firmy, które są na bardziej zaawansowanym etapie transformacji cyfrowej, już przechodzą na strategię opartą wyłącznie na chmurze, wdrażając podejście „cloud-first” lub SaaS (software-as-a-service).

Badanie przeprowadzone w 2020 r. przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes wśród średnich i dużych firm produkcyjnych w  Polsce wykazało, że 33 proc. badanych firm, które nie wdrożyły jeszcze rozwiązań chmurowych, potwierdziło plany migracji całości lub części oprogramowania do chmury w  ciągu najbliższych 2 lat. Jest to pozytywny sygnał z rynku, pokazujący, że firmy, szukając odpowiedzi na nowe wyzwania, redefiniują plany związane z wykorzystaniem środowisk chmurowych.

Korzyści wynikające ze współpracy w chmurze

Współpraca w  chmurze odbywa się w  bezpiecznym i  doskonale zaprojektowanym środowisku obejmującym wszystkie etapy produkcji od planowania przez projektowanie aż po produkt finalny. Platforma biznesowa –jak platforma 3DEXPERIENCE w  chmurze od Dassault Systèmes  –  zapewnia dostęp do różnych usług w  ramach jednego środowiska, co pozwala skuteczniej radzić sobie z problemami. Usługi te są odpowiedzią na skomplikowane potrzeby w  zakresie projektowania i  rozwoju, wytwarzania i  produkcji oraz symulowania i nadzoru.

Oto korzyści płynące ze współpracy za pośrednictwem platformy 3DEXPERIENCE w chmurze:

– Sprawniejsze podejmowanie decyzji  –  Szybkie oraz łatwe zbieranie i  reagowanie na informacje zwrotne. Każdy interesariusz może łatwo uzyskać dostęp do danych, dodawać do nich adnotacje i  przeglądać je w  czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy dokładnie wiedzą, na jakim etapie jest projekt i jakie powinny być kolejne kroki. Chmura ułatwia także włączanie do procesu projektowania współpracowników zewnętrznych. Decyzje mogą być podejmowane na podstawie dokładnych, aktualnych informacji.

– Ciągłość biznesowa – Współpraca w  chmurze oraz inwestowanie w rozwiązania sprzyjające stosowaniu nowoczesnych metod pracy pozwalają ograniczyć negatywny wpływ incydentów na operacje biznesowe, zapewniając ciągłość biznesową.

– Skalowalność –  dodawanie  –  na żądanie  –  nowych użytkowników lub rozszerzanie usług w  celu zaspokojenia potrzeb projektowych pomaga przyspieszyć czas wprowadzania produktu, lub usługi na rynek, zwiększając konkurencyjność i  rentowność firmy. Ponieważ oprogramowanie SaaS jest aktualizowane przez dostawców, firmy nie muszą inwestować w  aktualizacje fizycznych systemów.

– Wgląd w  łańcuch wartości  –  Współdzielona platforma cyfrowa pozwala firmie lepiej przygotować się na nieprzewidziane sytuacje. Skuteczniejsza komunikacja poprawia wydajność logistyczną i usprawnia zarządzanie zasobami.

– Większa innowacyjność  – Współpraca w chmurze usprawnia wdrażanie takich technologii, jak drukowanie przestrzenne, Lean manufacturing, Big Data, uczenie maszynowe, analityka preskrypcyjna czy wirtualne kopie bliźniacze.

– Możliwość pracy zdalnej i  elastyczność kadrowa –  Chmura obliczeniowa zapewnia elastyczność kadrową, która umożliwia wirtualne delegowanie pracowników zgodnie z wymaganiami. Pozwala to pracownikom z  różnych działów firmy, partnerom biznesowym i  klientom na wymianę informacji. Mogą oni współpracować i  komunikować się ze sobą, a także wymieniać i doskonalić pomysły oraz zarządzać projektami niezależnie od miejsca i czasu.

– Niższe koszty –  Bezpieczne rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej eliminuje czasochłonne czynności związane z  konfigurowaniem oraz koszty zarządzania firmową infrastrukturą serwerową. Uzyskane w ten sposób oszczędności można zainwestować w  inne obszary o  krytycznym znaczeniu biznesowym.

Nowa normalność

Aby przygotować się do rzeczywistości określanej mianem „New Normal”, zarówno duże organizacje, jak i przedsiębiorstwa z sektora SMB muszą zbudować odporność operacyjną, która nie będzie już tylko czynnikiem wyróżniającym je na tle konkurencji. Odporność ta musi być nieodzownym elementem operacji biznesowych firmy, pozwalającym jej szybko poradzić sobie z  utrudnieniami. Procesy operacyjne muszą stać się bardziej elastyczne, aby pomagać producentom w  zarządzaniu bieżącym ryzykiem oraz sprzyjać tworzeniu innowacji i  rozwijaniu działalności z myślą nie tylko o  zaspokajaniu, ale także antycypowaniu oczekiwań klientów. Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, producenci powinni ściśle współpracować z wieloma dostawcami. Rozwiązania w  chmurze, które zapewniają pełną widoczność połączonego łańcucha wartości, są w  stanie zapewnić taki poziom współpracy.

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland, Dassault Systèmes

Najnowsze