25 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Człowiek, o którym usłyszał świat. Jubileusz dokonań profesora Skarżyńskiego

Galowy koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy” pt. „Artyści pacjentom” zbiegł się w tym roku z ważnymi jubileuszami obchodzonymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

30 lat temu prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej całkowicie niesłyszącej, w tym samym roku taki implant otrzymało 5-letnie niesłyszące dziecko. W 1997 roku – 25 lat temu – profesor rozpoczął pierwszy na świecie program zachowania przedoperacyjnych resztek słuchu przed wszczepieniem implantu ślimakowego, a 20 lat temu wykonał pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą. Te przełomowe wydarzenia stały się powodem do świętowania.

Aby je uczcić, zorganizowano niezwykły koncert z udziałem artystów, artystów-pacjentów i laureatów VIII edycji Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Podczas wydarzenia zespół „Mazowsze” dał specjalny koncert.

Gości przybyłych do Sali Koncertowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej powitali Agata Konarska i Maciej Miecznikowski. Wśród zaproszonych osób znalazło się wielu przedstawicieli władz państwowych, środowisk akademickich, naukowych, medycznych i przedsiębiorców, m.in. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli; wiceminister zdrowia Marcin Martyniak, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowi Beata Małecka-Libera; senator prof. Alicja Chybicka; senator Jacek Bogucki; poseł prof. Wojciech Maksymowicz; Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka; prof. Romuald Zabielski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk; Jego Magnificencja prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej; Jego Magnificencja ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Prowadzący odczytali też listy gratulacyjne skierowane do prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu Światowego Centrum Słuchu, m.in. od wiceministra zdrowia Piotra Brombera, wojewody mazowieckiego dr Konstantego Radziwiłła, prezesa zarządu Pracodawców RP Rafała Baniaka, prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej dr Andrzeja Arendarskiego czy też prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

Prof. Skarżyńskiemu życzono jeszcze wielu sukcesów i inspiracji oraz podkreślano jego osiągnięcia na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej, oraz jego wkład w rozwój i promowanie polskiej medycyny. Zwracano też uwagę, że profesor z pewnością jeszcze nie raz zadziwi świat swoimi osiągnięciami…

Koncert rozpoczął się od uwertury „Carmen” – opery francuskiego kompozytora George’a Bizeta, którą zagrała orkiestra Mazowsza pod batutą Jacka Bonieckiego. Dyrektor zespołu i znakomity dyrygent jeszcze przed koncertem podkreślał, że to święto Światowego Centrum Słuchu, ale i osób, które powracają czy też wchodzą do pięknego świata dźwięków rozbrzmiewających m.in. właśnie na salach koncertowych. – Dźwięków, które także za naszą sprawą powstają – dodał.

W imieniu zespołu Mazowsze Jacek Boniecki pogratulował też dzieła, którego twórcą jest prof. H. Skarżyński. – Ten koncert dedykowany jest tym, którzy tych dźwięków nie słyszeli. Wśród nich są osoby obdarowane wielkim talentem muzycznym. Doświadczenia tych ludzi są bardzo trudne, ale radość z odzyskanego słuchu wielka.

Podczas koncertu wystąpiła też Anna Czupryn, artystka, pacjentka prof. Skarżyńskiego, użytkowniczka implantu słuchowego, która na co dzień występuje z zespołem Tekla Klebetnica grającym muzykę ludową całego pasma Karpat, przede wszystkim polską, słowacką, węgierską, cygańską, połączoną z muzyką klasyczną i delikatną nutą jazzu. Od 2006 r. jest jego główną skrzypaczką i wokalistką. Tym razem wystąpiła z mężem, który akompaniował jej na akordeonie, oraz z towarzyszeniem orkiestry dyrygowanej przez Wojciecha Gwiszcza. – Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w koncercie galowym, który jest zwieńczeniem VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”. To niesamowite być w takim miejscu – w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Jako pacjentka Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz była laureatka „Ślimakowych Rytmów” mogę wystąpić na tak wyjątkowej scenie i z towarzyszeniem orkiestry Mazowsza, co jest spełnieniem moich marzeń. Zawsze chciałam to zrobić z moim zespołem – wystąpić z Mazowszem. To wyjątkowa chwila – mówiła podekscytowana w jednym z wywiadów. – Wiem, że to dzięki profesorowi Skarżyńskiemu i Światowemu Centrum Słuchu mogę tu być.

Profesor podkreślił natomiast, że podczas tego wieczoru zostały pokazane możliwości współczesnej nauki i medycyny przez pryzmat tego, co dziś zaprezentowali jego pacjenci. – Stanęli na scenie, na której wystąpili profesjonaliści z zespołu Mazowsze. Okazało się, że można w znacznie trudniejszych warunkach – przy chorobie, po leczeniu, rehabilitacji – grać i śpiewać, pokazując najwyższy profesjonalizm artystyczny, wokalny, instrumentalny.

– Ósmy, fantastyczny Festiwal „Ślimakowe Rytmy” przechodzi do historii. Na pewno będzie zapamiętany przez uczestników, gości, przyjaciół jako wydarzenie artystyczne, naukowe, z akcentem wielkiego humanizmu, bo poza kulturą, nauką i medycyną odwołuje się do instynktów głęboko zakorzenionych w człowieku. Artyści zespołu Mazowsze dziś pokłonili się przed innymi artystami, których droga do osiągnięć artystycznych była znacznie trudniejsza. Te dwa światy, przenikając się, pokazały, jak piękny może być świat – powiedział na zakończenie prof. Henryk Skarżyński.

Najnowsze