31.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca 2024

Energetyka odnawialna to korzyści dla gmin oraz ich mieszkańców

Rozwój OZE na obszarach wiejskich to potencjał dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz korzyści płynące dla gmin z inwestycji w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

Aby stworzyć przyjazne, zdrowe i bezpieczne otoczenie, powinniśmy o nie wspólnie dbać i zapobiegać zmianom klimatycznym. W OX2, realizujemy projekty farm wiatrowych i słonecznych, aby zwiększać dostępność zielonej, odnawialnej energii i aby mieszkańcy w przyszłości mogli oddychać czystym powietrzem. – mówi Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce. – Wierzymy, że inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii, przyczyniamy się do tworzenia lepszej przyszłości ludzi i zdrowej planety. Jako wiodący dostawca rozwiązań energetyki odnawialnej na świecie, chcemy przyspieszać największą zmianę naszych czasów – transformację energetyczną. Zwiększamy dostęp do odnawialnej energii, aby ludzie i planeta mogli się rozwijać.

Budujemy zrównoważoną przyszłość i bezpieczeństwo energetyczne

– Dla mieszkańców gmin czysta energia oznacza zdrowsze powietrze, mniejszy wpływ na przyrodę oraz mniej szkodliwych gazów cieplarnianych, niż w przypadku energii ze źródeł kopalnych. To także kilkukrotnie tańszy prąd, niż w przypadku energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł. Właściwy miks energetyczny z dużym udziałem produkcji zielonej energii z wiatru i słońca jest ważnym czynnikiem stabilizującym cenę, ale również warunkującym wspólne bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obenych warunkach geopolitycznych. Gmina, w której znajdują się wiatraki lub panele fotowoltaiczne jest uważana za przyjazną dla środowiska i nowoczesną. Elektrownie wiatrowe i słoneczne pozytywnie wpływają także na rozwój lokalny, przyczyniając się do poprawy infrastruktury oraz do promocji gminy jako” zielonej” i przyjaznej środowisku.

Energetyka odnawialna to korzyści dla gmin i jej mieszkańców

– Podatki z inwestycji płynące z farm wiatrowych do samorządów, a tym samym do lokalnych społeczności, to znaczący wpływ do budżetów gmin oraz silny impuls do ich rozwoju. Właściciel farmy co roku odprowadza podatek od nieruchomości, który jest przekazywany do budżetu gminy. Szacuje się, że do budżetów gmin, na terenie których zlokalizowane są działające lądowe farmy wiatrowe, wynosi około 100 000 – 130 000 złotych rocznie od jednej turbiny wiatrowej. – podkreśla Katarzyna Suchcicka. – Środki te pozwolą na inwestycje w drogi, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, szkoły oraz żłobki. Pozwolą na dynamiczny rozwój obszarów wiejskich.

Dobra energia ma wymiar społeczny

– W OX2 budujemy nie tylko farmy, ale także relacje. Włączamy się w wydarzenia ekologiczne, sportowe i kulturalne. Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców i wspólnie projektujemy działania na rzecz rozwoju gmin. Przyjęliśmy politykę współpracy z lokalną społecznością, której wspónym celem jest rozwój gmin oraz energetyki odnawialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania mogą obejmować wsparcie inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich lub celowane fundusze do wykorzystania przez lokalną społeczność. Dzięki temu m.in. w gminie Grajewo wybudowaliśmy drogę i zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Wiatru połączone z dniem otwartym szkoły, a w gminie Żary sfinansowaliśmy system automatycznego nawodnienia boiska oraz zakup wyposażenia dla klubu sportowego. Prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska, współpracujemy ze szkołami, gminnymi stowarzyszeniami i uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach.

Współpraca i dialog społeczny

– W OX2 współpraca oparta jest na otwartym dialogu. Każdy projekt i każego Partnera traktujemy w sposób indywidualny. Już na wczesnym etapie realizacji projektu nawiązujemy kontakty z właścicielami gruntów, mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami oraz gminnymi urzędnikami. – podkreśla Katarzyna Suchcicka. – Wierzymy, że współpraca, partnerstwo oraz podejmowanie wspólnych działań są kluczem do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Najnowsze