25 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Jak być odpowiedzialnym w trudnych czasach? Zakończył się II Kongres ESG

Odpowiedzialność, ład korporacyjny, ochrona środowiska i wojna na Ukrainie. To tematy, które zdominowały dyskusje podczas II Kongresu ESG w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowe i eksperckie. Kongres odbywał się pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Organizatorem kongresu była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG.

Celem drugiej edycji Kongresu ESG, który odbył się 25 stycznia br., było poszerzenie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie. Konflikt stał się sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm.

– Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, potrzebujemy nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji – przekonywali organizatorzy kongresu.

Uczestnicy podczas siedmiu paneli dyskutowali m.in. o tym, jak wojna w Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka i zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy jesteśmy równo traktowani w pracy. Prelegenci rozmawiali też o tym, jak megatrendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, a także o wyścigu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i wpływie konsumentów na politykę polskich firm.

Organizatorzy kongresu odczytali na początku wydarzenia list Mateusza Morawieckiego. Premier objął II Kongres ESG patronatem honorowym.

„Nie ma wątpliwości, że świadomość i wrażliwość społeczeństwa na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w biznesie szybko rosną. Potęgują się również wymagania, a zatem i związana z nimi presja ze strony inwestorów, partnerów biznesowych, jak i samych klientów. Ich uwaga coraz częściej skupiona jest wokół tego, czy dane przedsiębiorstwo dba o środowisko, traktuje godnie swoich pracowników, czy jest społecznie odpowiedzialne. A to tylko nieliczne aspekty działań firmy, które są kluczowe dla otoczenia. Nasuwa się więc wniosek, że właściwym kierunkiem na najbliższe lata jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej działalności.

Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować. Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki” – m.in. napisał premier w liście kierowanym do organizatorów i uczestników II Kongresu ESG.

Następnie głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, którego wystąpienie wprowadziło uczestników do sesji inauguracyjnej. Zaznaczył on m.in. w kontekście wojny w Ukrainie, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia przed wojną. Zauważył jednak, że działania pomocowe były i są spontaniczne, dyktowane doraźnymi potrzebami, ale w dłuższej perspektywie potrzebne są i będą działania systemowe.

Ekspertki przedstawiły kobiecą moc w męskim świecie

Kongres otworzyła sesja inauguracyjna pt. „Kobieca moc w męskim świecie” w której wzięły udział: Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. Polityki Demograficznej, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Miroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję prowadziła Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

– Stoimy przed globalnym wyzwaniem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez odpowiednie standardy zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG). Myśląc strategicznie, z perspektywy pracodawcy, ważne powinno być szersze spojrzenie na komponent „S” – Społeczeństwo, czyli kulturę organizacyjną, czy sposób zarządzania pracownikami. Pochylenie się nad tym aspektem może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jak wynika z badań Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na “S” w ESG”, które przeprowadziliśmy we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, stosowanie dobrych praktyk prorodzinnych wpływa korzystnie nie tylko na pracowników. Aż 79 proc. ankietowanych pracodawców, którzy wdrożyli w swoich przedsiębiorstwach rozwiązania wspierające osiąganie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, zauważyło zwiększenie lojalności swoich pracowników oraz zmniejszenie ich rotacji. 69 proc. z nich obserwuje większe zaangażowanie w pracę u swoich podwładnych, a 33 proc. wyższą przeciętną produktywność na godzinę pracy – powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Zdaniem Magdaleny Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami, kobiety przede wszystkim powinny wymagać od świata szacunku dla siebie i mieć te same prawa i przywileje, co mężczyźni. Jednak, by tak się stało najpierw muszą same w siebie uwierzyć. – Zaakceptować swoją kobiecość, rozpoznać swoje mocne strony, zobaczyć swoją wyjątkowość a z cech, które je różnią od mężczyzn, uczynić swoją siłę. Ważne jest także, abyśmy my, kobiety, zrozumiały również wyjątkowość i inność mężczyzn. Trzeba pozwolić kobietom, żeby były kobiece, a mężczyznom, żeby byli męscy – zaznaczyła Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami. – Chociaż dzisiaj w Ukrainie, na pierwszej linii frontu walczą głównie mężczyźni, to po wojnie główny ciężar i zadanie przywrócenia normalności spadnie na kobiety. To kobiety będą musiały poradzić sobie z własną traumą, lękiem o siebie i o swoje dzieci. Ponadto będą musiały stawić czoła problemom swoich mężów, partnerów życiowych czy braci, którzy wrócili z wojny, nierzadko borykając się z PTSD (zespołem stresu pourazowego). Otworzy się wówczas nowa przestarzeń dla naszego pomagania Ukrainie – pomoc psychologiczna. Sądzę, że z jednej strony trzeba będzie przygotować ukraińskie kobiety na tę trudną sytuację a z drugiej, od razu zabezpieczyć wszelkie możliwości konkretnej pomocy. Przed nami więc jeszcze wiele okazji do wzajemnego zrozumienia, empatii, przyjaznych gestów i dobrych owoców kobiecej solidarności – podkreśliła.

Według Weroniki Oleny Marczuk, prezeski Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Ukrainki w Polsce dostają duże wsparcie, ale nie czują jeszcze, że tu jest ich miejsce, nie czują więzi z nowym dla nich zupełnie krajem, co jest oczywiste. – Wsparcie jest na tyle, na ile można pozwolić w społeczeństwie. Ukrainki nie są jeszcze dopuszczane, z różnych powodów, do tych procesów, które nazywamy już pełną integracją. Nawet nie ma takiej możliwości – po pierwsze język, po drugie ich własna chęć, a po trzecie ten tzw. ukraiński szklany sufit, bo nie na wszystko się pozwoli „obcym” ludziom. Uświadamianie tego powoduje, że wtedy zadajemy pytanie: a co z tym zrobić? – zaznaczyła Weronika Olena Marczuk. Jej zdaniem, konieczne jest przygotowanie systemowej adaptacji, co może nie być łatwe.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerami strategicznymi byli: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”

Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith.

Najnowsze