20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Dlaczego państwo rezygnuje z akcyzy?

Beztytoniowe woreczki nikotynowe są wyrobami stanowiącymi alternatywę dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, w związku z czym zasadne jest uregulowanie ich statusu prawnego oraz objęcie tych wyrobów reżimem ustawy o podatku akcyzowym – twierdzi w swoim stanowisku Instytut Staszica.

Rząd nie radzi sobie z walką z paleniem

Z ekspertyzy sporządzonej dla Biura Analiz Sejmowych wynika, że palenie tradycyjnych papierosów kosztuje polski budżet około 92 mld zł rocznie, a więc czterokrotnie więcej, niż wynoszą wpływy z akcyzy. W Polsce od roku 2015 sprzedaż papierosów wzrosła o jedną piątą, choć w większości państw Europy trend jest odwrotny. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia podchodzi do alternatywnych do tradycyjnych papierosów wyrobów w sposób ignorujący fakt, że są one pomocą przy rzucaniu palenia. Chodzi o podgrzewane wyroby tytoniowe, jak i produkty niezawierające tytoniu, woreczki nikotynowe.

Jak podkreślają eksperci IS, w pełni zasadny jest postulat skorzystania z doświadczenia legislacyjnego innych państw członkowskich UE, w zakresie w jakim uregulowały one status prawny beztytoniowych woreczków nikotynowych. W tym celu wg autorów analizy należy wziąć pod uwagę regulacje wprowadzone np. w Czechach, Danii, Estonii, Słowacji czy Szwecji.

„Polska jako członek Unii Europejskiej, powinna przyjąć koncepcję opodatkowania beztytoniowych saszetek nikotynowych zgodną z podstawowymi zasadami prawa unijnego, w tym rynku wewnętrznego, zasad proporcjonalności i niedyskryminacji” – czytamy w analizie.

Potrzeba prawnej i podatkowej regulacji dla nowatorskiego wyrobu

„Co istotne, analiza regulacji innych państw członkowskich UE, prowadzi do konkluzji, iż w również w Polsce sprzedaż saszetek nikotynowych powinna zostać ograniczona wyłącznie do konsumentów powyżej 18. roku życia. Wprowadzone powinny zostać także regulacje ograniczające maksymalną zawartość nikotyny w tych wyrobach, jak również precyzujące wymogi w zakresie opakowań jednostkowych, w tym m.in. zamieszczania ostrzeżeń zdrowotnych oraz wskazania składników” – czytamy w opracowaniu.

Autorzy opracowania podkreślili, że dokonując określenia kluczowych elementów konstrukcji opodatkowania, niezbędne jest jednoczesne zapewnienie skutecznych i sprawdzonych mechanizmów nadzoru i kontroli  nad legalnością produkcji i dystrybucji takich wyrobów w Polsce. Mimo iż unijne przepisy akcyzowe, nie traktują beztytoniowych woreczków nikotynowych jako wyrobu akcyzowego, część państw UE nałożyła na przedmiotowe wyroby podatek akcyzowy. Do państw tych należą m.in. np. Dania, Estonia, Szwecja, Węgry. W zdecydowanej większości państw, na wyroby te nałożony został podatek akcyzowy na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą wyrobów tytoniowych, w tym należy wskazać m.in. na obowiązek produkcji w składzie podatkowych czy nakładania znaków akcyzy.

Pełna treść analizy została opublikowana na stronie Instytutu Staszica.

Najnowsze