19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Uzyskaj bilet wstępu do programu Erasmus+

Zbliża się termin składania wniosków o akredytację programu Erasmus+. Termin upływa 19 października 2023 r. o godz. 12:00 – informuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni w Polsce rolę Narodowej Agencji dla tego programu.

Akredytacja określana jest mianem „biletu wstępu” do Erasmus+. W praktyce oznacza ona dla organizacji rodzaj stałego członkostwa i odejście od konieczności składania corocznych wniosków konkursowych oraz stabilne finansowanie działań w ramach flagowego unijnego programu Erasmus+ na kilka kolejnych lat.

Program wspiera kształcenie, szkolenie, młodzież i sport. Dofinansowuje projekty w sześciu sektorach: edukacji szkolnej, edukacji zawodowej, szkolnictwie wyższym, edukacji dorosłych, młodzieży oraz sporcie. Aplikować o te środki mogą instytucje i organizacje publiczne, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego, a uzyskanie akredytacji bardzo ułatwia ten proces.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie programu.  Plan ten, nazywany Planem Erasmusa, stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Wnioski składać mogą pojedyncze organizacje lub konsorcja, możliwe jest także wnioskowanie o Akredytację do więcej niż jednego sektora – należy wówczas złożyć osobne aplikacje w każdym z wybranych sektorów.

Do złożenia wniosku nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w programie Erasmus+.  Konieczne jest natomiast posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym sektorze edukacyjnym.

19 października upływa termin wniosków o akredytację w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych oraz akredytacji Erasmus+ w dziedzinie młodzieży.

Szczegółowe informacje o programie i procesie akredytacyjnym można znaleźć na stronach internetowych FRSE, uzyskać od specjalistów w Narodowej Agencji Erasmus+ , ale również w Centrach Innowacji Erasmus+ InnHub, zlokalizowanych w siedmiu polskich miastach: w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Łodzi.

Uzyskanie akredytacji jest pierwszym etapem sięgania po środki z programu Erasmus+, z kolei najlepsze projekty mogą zostać laureatami EDUinspiracji. To konkurs o charakterze oscarowym, w którym nominowane są najlepsze projekty w pięciu kategoriach: umiejętności cyfrowe, ekologia, wyrównywanie szans, działania społeczne i synergia dla edukacji. Laureatów tegorocznej edycji poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Warszawie.

Najnowsze