18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Wybrane zagadnienia z zielonych zmian na wsi

„Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia” to konferencja naukowa, podczas której ponad sześćdziesięciu przedstawicieli uczelni SGGW i UMSC podjęło temat zielonej transformacji na terenach wiejskich. Tematyka nie była przypadkowa, ponieważ transformacja energetyczna jest ogólnoświatowym trendem, ale inaczej przebiega w miastach, a inaczej właśnie na terenach wiejskich, co wymaga wprowadzenia rozwiązań dających równe szanse na osiągnięcie zeroemisyjności. Podczas sesji plenarnej eksperci wygłosili referaty naukowe, z których powstał e-book, zawierający najciekawsze informacje. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację im. im. XBW Ignacego Krasickiego.

W darmowej i dostępnej publikacji można znaleźć referat naukowy dr hab. Piotra Sulewskiego, profesora SGGW.  W swojej prezentacji poruszył temat biogazu i biometanu jako niezbędnego elementu polskiego miksu energetycznego. Dr Sulewski poza wykorzystaniem biogazu rolniczego w miksie energetycznym wykazał szereg zalet tego produktu. Jako jeden z najważniejszych wskazywał stabilność – biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godzin rocznie, działać niezależnie od pogody i być tanim źródłem utylizacji odpadów.

Dr hab. Marcin Wysokiński, profesor SGGW przybliżył temat paneli fotowoltaicznych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz przyszłości tej metody pozyskiwania energii na terenach wiejskich. W materiale możemy przeczytać, że elektrownia zbudowana o panele polikrystaliczne jest bardziej efektywna w porównaniu z tak zwanymi monokryształami, a inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest znacznie niższa niż kilka lat temu. To pokazuje jak rozwija się na gałęź energetyki.

Dr hab. Beata Jeżyńska, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej poruszyła temat europejskich ram certyfikacji usuwania CO2 dla rolnictwa węglowego. Prof. Jeżyńska przybliżyła ekoschemat budowany na bazie dobrowolności przystąpienia i wprowadzający zakres działań, które mają być podjęte przy realizacji upraw. Można pozyskać środki finansowe na realizację tego typu działań i są przyznawane zgodnie z zasadą punktów za odpowiednio wdrażane procesy, a punkty przeliczane na wysokość dofinasowania. Jak zaznaczyła profesor Jeżyńska, wszelkie działania związane z wprowadzaniem zielonej zmiany wiążą się z finansami, by utworzyć mechanizm zachęcający do ich wprowadzania.

O wprowadzaniu i wsparciu działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich referat wygłosiła Dr Magdalena Mądra-Sawicka z SGGW. Wśród działań z zakresu ESG wydzieliła dla działań środowiskowych – zmniejszenie wpływu praktyk rolniczych na środowisko, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie wody i stosowanie zrównoważonych metod uprawy, społecznych – zapewnienie uczciwych praktyk pracy, promowanie różnorodności i integracji oraz wspieranie społeczności lokalnych, a z zarządzania/ładu korporacyjnego – zapewnienie przejrzystości, odpowiedzialności i etycznego zachowania we wszystkich aspektach działalności rolniczej.

Tematyka zielonej zmiany na terenach wiejskich będzie pogłębiana podczas przyszłorocznych wydarzeń: Kongresu ESG (31 stycznia 2024 roku w Warszawie) oraz Kongresu Polska Wieś, których Fundacja XBW jest współorganizatorem.

Darmowy ebook znajduje się do pobrania na stronie internetowej SGGW.

Organizatorem konferencji, która została dofinansowana ze środków Fundacji ORLEN dla Pomorza, przez był Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Najnowsze