14.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Integracja danych na rynku logistycznym jest nieuchronnym zjawiskiem, na czym najbardziej skorzystają konsumenci

Globalizacja handlu światowego, a w szczególności konsumenckiego, powoduje duże wyzwania dla logistyki. Przesyłki muszą być dostarczone na czas z różnych zakątków świata, rosną też wymagania klientów. Konieczna jest zatem współpraca firm oraz integracja przepływu towarów i usług.

 

Szybkość dostawy przesyłki ma duże znaczenie nie tylko dla indywidualnych klientów, ale także dla firm. Klienci oczekują, że nie tylko otrzymają ją zgodnie z planem, ale że będą mogli również śledzić na bieżąco historię jej ekspedycji. Najlepszą metodą na usprawnienie procesu jest współpraca firm w ramach łańcucha logistycznego. Obecnie to firmy logistyczne konkurują ze sobą, ale w przyszłości nastąpi zmiana – to łańcuchy logistyczne będą ze sobą rywalizować i właśnie w tym zakresie niezbędna będzie współpraca przedsiębiorstw.

– Przede wszystkim konieczna jest szybka i efektywna wymiana danych pomiędzy firmami. Służy temu koncepcja API Economy, co oznacza, że nie wymieniają one między sobą informacji, ale systemy w tych firmach współpracują ze sobą, wykorzystując API. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia integracyjne, mówi Marek Jackowski, wiceprezes Appgration.

Proces integracji na rynku logistycznym prawdopodobnie będzie zachodził bardzo szybko. Obecnie widoczny jest jego duży rozwój, co sprzyja oczekiwaniom klientów, którzy wymagają dostępu do informacji i szybkiej reakcji. Dużym wsparciem dla firm logistycznych będą różnego rodzaju platformy integracyjne i aplikacje do tego służące. Obecnie branża e-commerce i handel internetowy poniekąd już wymuszają tę integrację.

 – Jesteśmy na etapie inwestowania w nowe centrum logistyczne. Będziemy mieli aplikację WMS, czyli system zarządzania magazynem. Myślę, że wymiana danych pomiędzy naszym systemem a systemem operatora logistycznego również ma kluczowe znaczenie. Wpływa na szybkość przesyłu danych i ich dostępność w czasie rzeczywistym, uważa Dominik Jackiewicz, menedżer ds. logistyki Invena.

Ze względu na duży wzrost e-commerce i handlu transgranicznego klienci, którzy zamawiają produkty z różnych kontynentów i płacą za ich przesyłkę, chcą mieć możliwość śledzenia, gdzie w danym momencie ona się znajduje. To daje im możliwość stosownej reakcji, jeżeli widzą niebezpieczeństwo, że dostawa może być opóźniona. Unikną w ten sposób dalszych, ewentualnych problemów związanych z brakiem dostarczenia jej na czas.

 – Bardzo ważne jest, aby produkty były dostarczone szybko i bezpiecznie. Integracja danych, które są pomocne dla fizycznego przepływu dostawy, jest coraz ważniejsza ze względu na różny rodzaj sposobów wysyłki umożliwiających jak najszybsze dotarcie do klientów, dodaje Jaakko Elovaara, CEO Youredi.

 Klient traci w pewnym momencie kontrolę nad przepływem informacji w łańcuchu dostaw, więc informacja w czasie rzeczywistym jest dla niego bardzo istotna. Dzięki temu może podejmować decyzje, które potem nie okażą się zgubne. Dla niektórych firm bardzo cenna jest informacja, kiedy dany towar zamówić i kiedy powinien on zostać dostarczony na produkcję, żeby zachować cykl i żeby uniknąć przestojów.

 – Wymiana danych będzie podążać w tym kierunku, aby wyeliminować zbędne telefony, maile, raporty czy zestawienia i żebyśmy zarówno my, jak i klient posiadali te same informacje, aby móc podejmować właściwe decyzje dotyczące zakupu, zużycia produkcyjnego, planowania produkcji czy planowania zakupów, mówi Anna Trzcińska, wiceprezes zarządu Complex IQ.

Zważywszy, że technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, istotne jest dla branży logistycznej w Polsce, aby wdrażać coraz to nowsze technologie i coraz częściej wykorzystywać w swoich działaniach nowe możliwości np. Big Data w chmurze. Ułatwią one komunikację między firmami oraz ich systemami i sprawią, że Polska stanie się jeszcze bardziej wydajna w tym zakresie. Powinien zostać stworzony i przystosowany bardziej zrozumiały system, w którym komponenty systemu logistycznego komunikują się ze sobą w bardziej inteligentny sposób, aby zapewnić szybsze i skuteczne podejmowanie decyzji.

Najnowsze