18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Instytut Staszica: konsumenci mają prawo do informacji na temat wyrobów alternatywnych do papierosów

Jednym z rozwiązań, które pozwalają skutecznie zmniejszyć liczbę palaczy sięgających po tradycyjne papierosy, mogą być alternatywne, mniej szkodliwe w świetle badań, wyroby dostarczające nikotynę. Niestety, w Polsce konsumenci są pozbawieni prawa do wiedzy na ich temat, począwszy od informacji dotyczących ich istnienia, po wyniki najnowszych badań naukowych prezentujących m.in. poziomy redukcji substancji szkodliwych w porównaniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Należy przestrzegać natomiast tego, by była to informacja oparta wyłącznie o rzetelne, kompleksowe badania naukowe zgodne z międzynarodowymi standardami.

Obecny zakaz jest sprzeczny z prawem obywateli do pełnej, rzetelnej informacji – uważają eksperci Instytut Staszica. W swoim stanowisku, negatywnie oceniając taki stan rzeczy. Eksperci IS zwracają uwagę, że walka z epidemią papierosową opiera się dziś w Polsce przede wszystkim na restrykcjach i zakazach, a przyjęcie przez Polskę takiej koncepcji walki ze skutkami palenia może przynieść zarówno niezamierzony, zły skutek zdrowotny dla społeczeństwa, jak i jest niekorzystne pod względem ekonomicznym i rozwojowym.

Przywoływane są przykłady rosnącej liczby krajów, w których uzupełnieniem polityki państwa w zakresie poprawy zdrowia publicznego w obszarze palenia tytoniu, oprócz ograniczania inicjacji oraz działań nakłaniających palaczy do porzucenia nałogu (zakazy, nikotynowa terapia zastępcza), jest tzw. koncepcja ograniczania szkodliwości (ang. Tobacco Harm Reduction). Zdaniem IS ważne są też kwestie ekonomiczne, gdyż Polska jest dziś jednym z liderów w produkcji i eksporcie papierosów w Unii, a brak nowoczesnych regulacji może doprowadzić do ograniczenia tego rodzaju inwestycji w Polsce. Firmy działające w branży – także te produkujące wyroby alternatywne wobec tradycyjnych papierosów – powinny podlegać jasnym regułom gry. A jedną z takich reguł jest prawo do rzetelnej, pozbawionej cech promocji informacji o wyrobach i ich skutku dla zdrowia.

źródło: Instytut Staszica /ps/

Najnowsze