14.5 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

SA przy KIG w 2018 r. zajmował się 158 sprawami

Wydał 131 wyroków

 158 nowych spraw wpłynęło w ubiegłym roku do Sądy Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ponad 10 proc. z nich miała charakter międzynarodowy. W 2018 r. arbitrzy wydali 131 decyzji kończących postępowanie.

Najczęściej arbitrzy zajmowali się sporami dotyczącymi sprzedaży, obrotu handlowego i komisu – to 29,11 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (46 sprawy). Kolejna grupa to najem, dzierżawa – 23,42 proc. (37 spraw). Usługi (w tym usługi finansowe) to 22,78 proc. postępowań (36 sprawy), a budownictwo (roboty budowlane) – 15,19 proc. (24 spraw). Sąd polubowny rozstrzygał także spór z zakresu prawa spółek (corpo) – co stanowi 0,63 proc. ogółu spraw prowadzonych przez SA przy KIG. 8,86 proc. (14 spraw) to spory z innych kategorii. 89,24 proc. wszystkich postępowań prowadzonych w 2018 r. przez Sąd Arbitrażowy to sprawy krajowe, a 10,76 proc. – sprawy zagraniczne.

– W minionym roku udało nam się maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu. Wszystko dzięki wprowadzonemu w połowie 2018 r. przepisowi regulującemu szybką ścieżkę proceduralną. Szybkość postępowania i przewidywalny z góry czas wydania rozstrzygnięcia, to z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W założeniu procedury przyspieszone tworzy się do rozwiązywania drobnych i nieskomplikowanych sporów. SA przy KIG do procedury przyspieszonej automatycznie kieruje sprawy o wartości przedmiotu sporu (WPS) nieprzekraczającej 80 tys. zł. W pozostałych przypadkach nastąpi to, jeżeli strony wyrażą na to zgodę.

Niezależnie od WPS, na każdym etapie postępowania, strony mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania procedury przyspieszonej, co jest równoznaczne z rozpoznaniem sprawy na zasadach ogólnych. Postępowanie przyspieszone to także znacznie krótsze terminy poszczególnych czynności i uproszczony podstawowy tryb procedowania. W ramach procedury przyspieszonej wyrok powinien zostać wydany w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub podpisania protokołu posiedzenia organizacyjnego. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu.

Najnowsze