e-wydanie

10.3 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Rola brokera ubezpieczeniowego w strategii zarządzania ryzykiem

Rola brokera ubezpieczeniowego jest niezwykle istotna w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym każdego przedsiębiorstwa.

Broker ma za zadanie dostarczyć pełną wiedzę o występujących w organizacji ryzykach, mogących istotnie zagrozić ciągłości działania, znaleźć optymalne rozwiązanie, (tzw. pokrycie ubezpieczeniowe ryzyka) i na tej kanwie stworzyć rekomendacje dla zarządu, które posłużą podjęciu decyzji o ubezpieczeniu.

Krzysztof Mleczak - prezes zarządu, exito Broker

Krzysztof Mleczak – prezes zarządu, exito Broker

 

Oczywiście często jest tak, że optymalna ochrona niekoniecznie pokrywa się z możliwościami budżetu klienta, natomiast bezwzględnie zadaniem brokera jest przeprowadzenie analizy potrzeb (ubezpieczeniowych) klienta, która poprzez fachowe zbadanie mapy ryzyk występujących w przedsiębiorstwie, dostarczenia informacji, w jaki sposób należy takie ryzyka pokryć ochroną ubezpieczeniową.

Różne warianty rozwiązań
Analiza potrzeb klienta obejmuje różne warianty rozwiązań, bowiem mamy świadomość, że budżet, który firma może przeznaczyć na ochronę ubezpieczeniową, nie zawsze jest wystarczający, aby optymalnie pokryć wszystkie występujące ryzyka. Ważne jest natomiast, by nieubezpieczenie konkretnego ryzyka było świadomym wyborem przedsiębiorcy, opartym o zrozumienie konsekwencji takiej decyzji. Kompleksowe ubezpieczenie jest zawsze znacznym obciążeniem dla budżetu firmy. Stąd tak ważna jest pomoc kompetentnego brokera w selekcji kluczowych ryzyk i doborze optymalnych rozwiązań na miarę potrzeb, ale i możliwości finansowych.

Znaleźć złoty środek
W starej anegdocie, podczas pierwszego spotkania klienta z brokerem ten pierwszy prosi o dobrą i tanią polisę. Na co broker odpowiada: „A po co panu dwie?”. To oczywiście sytuacja z przymrużeniem oka, bo nie musi tak być. Trzeba umieć wypośrodkować skalę ryzyka, skalę odpowiedzialności, oraz cenę. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, co jest w danym przypadku największym ryzykiem i jak je zabezpieczyć. Dopiero gdy się tę wiedzę posiądzie, można walczyć o cenę. Strategia działania, którą proponujemy, odbywa się właśnie w tej kolejności. Warunkiem sukcesu jest znalezienie złotego środka z uwzględnieniem możliwości budżetowych klienta oraz rozwiązań, które w ramach tych nakładów pozwolą uzyskać optymalny koszt na kluczowe ryzyka zidentyfikowane dla przedsiębiorstwa. Na wynegocjowaną cenę rzutuje m.in. szkodowość, dlatego nad tym obszarem warto się szczególnie pochylić, lecz na to poświęcić trzeba nieco więcej czasu i oprzeć się o racjonalną, dobrze zaplanowaną strategię zarządzania.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze