24.8 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Znamy najlepsze programy MBA w Ratingu SEM FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosiło w piątek 4 grudnia 2020 r. wyniki Ratingu Programów MBA SEM FORUM 2020 – najdłużej prowadzonego systemu ocen programów MBA w Polsce. W Klasie Mistrzowskiej znalazło się sześć programów MBA prowadzonych przez cztery szkoły biznesu.

Rating Programów MBA SEM FORUM, w który według międzynarodowych standardów oceniane są kluczowe elementy programowe, klasyfikuje programy w pięciu klasach: Mistrzowskiej, Profesjonalnej Plus, Profesjonalnej, Standardowej i Obiecującej. Oceny dokonuje Zespół Ekspertów, w którym zasiadają przestawicie środowiska akademickiego. Następnie ocena weryfikowana jest przez Kapitułę Ratingu składającą się z reprezentantów środowiska biznesowego. Partnerem biznesowym ratingu jest PKN Orlen.
Najwyżej ocenione w tym roku programy MBA, czyli Klasa Mistrzowska to (w kolejności alfabetycznej – wg instytucji prowadzącej program): International Executive MBA – Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Executive Master of Business Administration, International Master of Business Administration European Multicultural Integrated Management Program, MBA KSB + Master Program – Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Universite du Quebec a Montreal.
– Celem ratingu jest promowanie wysokich standardów jakości edukacji menedżerskiej. Programy MBA muszą spełniać wyśrubowane oczekiwania uczestników, ich pracodawców, krajowych i zagranicznych instytucji akredytacyjnych. Ocenie podlega 30 kryteriów odnoszących się do zakresu, kadry dydaktycznej, uczestników, metodyki, strategii rozwoju programów. Wyróżnione programy prezentują najwyższy poziom merytoryczny i praktyczny, posiadają silne związki ze środowiskiem biznesowym, współpracują z renomowanymi partnerami międzynarodowymi. Udział w Ratingu MBA wzmacnia programy MBA na krajowym i zagranicznym rynku edukacji menedżerskiej – mówi Andrzej Popadiuk, Prezes Zarządu SEM FORUM.
Udział w ratingu jest dobrowolny i nieodpłatny. Dzięki temu mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne uczelnie, niezależnie od statusu ekonomicznego. Poddanie się eksperckiej ocenie motywuje instytucje prowadzące programy MBA do stałego podnoszenia jakości oferowanej edukacji menedżerskiej. Rating jest też rzetelną informacją o aktualnym statusie programu dla obecnych i przyszłych słuchaczy, a także dla firm planujących kształcenie kadry kierowniczej. – Grono beneficjentów ratingu nie kończy się na szkołach biznesu i słuchaczach programów MBA. Warto spojrzeć szerzej. Podnoszenie jakości kształcenia kadry menedżerskiej, to wyższe kwalifikacje, lepsza skuteczność zarządzania oraz przywództwa, a także większa świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wśród kadry. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost skuteczności i konkurencyjności polskich firm na globalnych rynkach podkreśla Andrzej Popadiuk.

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM jest organizacją założoną i prowadzoną przez wiodące polskie uczelnie biznesowe. Działa na rzecz jakości kształcenia kadr menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy pomiędzy polskimi szkołami biznesu oraz wzmacniania pozycji polskiej edukacji w środowisku międzynarodowym. Współpracuje między innymi z: EFMD – European Foundation for Management Development, EQUAL – European Quality Link, CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz Star Alliance – Alliance of Management Development Associations in Rising Economies.

Partner Biznesowy – PKN ORLEN
Partner Merytoryczny – MBA Portal
Partner Medialny – Gazeta Finansowa

Rating Programów MBA SEM FORUM 2020

Najnowsze