19 C
Warszawa
piątek, 24 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Polskie drony wspierają służbę zdrowia

W minionym roku, w grudniu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i spółka Farada przeprowadziły zakończone sukcesem testy z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. Drony transportowały ładunki medyczne pomiędzy szpitalami znajdującymi się w różnych miastach. Pokonały ten dystans dwa razy szybciej niż transport kołowy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz kolejny wsparła rozwój sektora BSP. Dzięki umożliwieniu i zabezpieczeniu przelotów ze strony PAŻP oraz wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udało się zrealizować bardzo ważne dla rozwoju branży testy dronostrad dla transportu medycznego. W grudniu 2020 r. odbyła się seria testowych lotów transportowych realizowanych przez polską spółkę Farada we współpracy z PAŻP.
Loty odbyły się na trasach pomiędzy Warszawą a szpitalami w Pułtusku, Sochaczewie oraz Otwocku. Na trasach zrealizowano kilkanaście przelotów bezzałogowego samolotu pionowego startu polskiej filmy Farada. Dron pokonał trasy do Pułtuska i Sochaczewa, o długości ok. 60 km każda, średnio w 45 minut. Do Otwocka przelot z centrum Warszawy zajmuje mniej niż 15 min. Lecąc wydzielonym korytarzem powietrznym, z maksymalną prędkością do 90 km/h, dron dostarcza paczki medyczne średnio o połowę szybciej niż transport kołowy. Co ważne, statek emituje swój własny sygnał z transpondera, dzięki czemu jest widoczny dla innych statków powietrznych oraz służb ruchu lotniczego.
– Misją firmy Farada jest zbudowanie bezpiecznej i wydajnej sieci logistycznej opartej o nowoczesne platformy bezzałogowe. Pierwszym obszarem na jakim się skupiamy jest transport medyczny. Dzięki naszym rozwiązaniom możemy także już dziś skrócić czas oczekiwania na wyniki badania medycznego oraz zwiększyć jakość transportu, a docelowo poprawić nawet stan przeszczepianych organów w Polsce – mówi Szymon Kupaj, prezes zarządu firmy Farada.
W projekt zaangażowana była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która wspierała merytorycznie projekt i dbała o bezpieczeństwo przelotów z wykorzystaniem BSP Farady. Działania PAŻP polegały na zabezpieczeniu tras specjalnie wydzielonymi korytarzami (strefami), co umożliwiło zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Loty, których dystans sięgnął 60 km, odbyły się w najbardziej złożonym pod względem operacyjnym środowisku. Starty miały miejsce w zwartej zabudowie Warszawy. Drony, omijając trasy dolotowe warszawskich lotnisk pokonały znaczący odcinek lotu trasowego oraz wykonały bezpieczne lądowanie na terenie szpitala w miejscu docelowym.
– Należy zaznaczyć, że jest to najbardziej skomplikowane pod względem operacyjnym przedsięwzięcie z wykorzystaniem niskopułapowego drona transportowego z jakim PAŻP miał do tej pory do czynienia. Seria testów kolejny raz potwierdziła gotowość PAŻP do obsługi tego typu lotów – mówi Maciej Włodarczyk, kierownik działu zarządzania operacjami bzezzałogowych statków powietrznych w PAŻP.
Zaledwie w ciągu kilku ostatnich miesięcy rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych w Polsce wszedł w dynamiczną fazę realizacji. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wspiera merytorycznie projekty, które już dziś pomagają w walce z pandemią koronawirusa, a w najbliższej przyszłości staną się fundamentami branży bezzałogowego transportu lotniczego w Polsce. W listopadzie ub.r. z sukcesem udało się przetransportować pierwsze ładunki medyczne zawierające próbki wymazowe na obecność COVID-19 do testów laboratoryjnych. Trasę o długości 7,5 km pomiędzy szpitalem na Stadionie Narodowym a CSK MSWiA udało się pokonać w czasie 12 min. Fundamentem i zarazem kluczowym elementem do osiągnięcia tego celu jest system PansaUTM umożliwiający elektroniczną koordynację lotów BSP oraz cyfrowe zarządzanie wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

Najnowsze