e-wydanie

5.4 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Sojusz nauki i biznesu to szansa dla medycyny

W kwietniu, w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, odbyło się webinarium „O roli sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus w ramach projektu „Teraz Polska Nauka”.

W spotkaniu udział wzięli laureaci Godła „Teraz Polska”: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński z  Centrum Słuchu i Mowy Medincus; prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski z  Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA; dr inż. Dawid Nidzworski z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz z SensDx; a także prof. dr hab. inż. Joanna Polańska z Politechniki Śląskiej. Powitanie i słowo wstępne wygłosił prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył. Spotkanie prowadził dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW – doradca prezesa Fundacji.

– Epidemia koronawirusa, zmiany demograficzne i związane z tym deficyty kadrowe personelu medycznego, a także konieczność podnoszenia standardów opieki zdrowotnej wymuszają coraz szybszy rozwój metod diagnozowania i terapii wielu chorób. Konieczne jest sięganie już nie tylko po telemedycyne, ale również po wdrożenia z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki. By jednak nauka mogła proponować najnowocześniejsze rozwiązania oraz realizować wdrożenia, potrzebuje partnerów ze strony biznesu i przemysłu – powiedział  Krzysztof Przybył.

Prelegenci podkreślali, że warunkiem sukcesu w obszarze innowacyjnych wdrożeń w dziedzinie medycyny i life science jest pozyskanie odpowiedniego finansowania. – Dziś jest ono już dostępne, w ramach różnych projektów, ale trzeba mieć świadomość, że na beneficjentów tych środków czekają różne pułapki, i trzeba rozważyć, czy korzystanie z nich jest opłacalne. Niektóre środki są przeznaczone na rozwój danej grupy regionów, a wykluczają inne. Są też środki, których nadrzędnym celem jest stymulowanie zatrudnienia osób, więc sięgnięcie po nie ogranicza korzystanie z usług zewnętrznych. Zatem diabeł tkwi w szczegółach, a zbyt ścisłe założenia czynią takie finansowanie ryzykownym w pewnych warunkach – mówił prof. Piotr Skarżyński. Zwracał również uwagę na przeszkody ograniczające instytuty naukowe w aspekcie szerszej współpracy z biznesem. – Nadal w wielu jednostkach badawczych obserwuje się strach przed współpracą z podmiotem prywatnym, ze względu na możliwość kwestionowania rozliczeń i celowości podjęcia takiej współpracy przez organ kontrolujący. W niektórych uczelniach obserwuje się odpływ zdolnych młodych naukowców, doktorów, którzy nie chcą walczyć z „punktozą”  i zabiegać o publikacje. Wolą zająć się konkretną działalnością gospodarczą, często w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami. Świadomie wybierają drogę poza środowiskiem naukowym, gdzie byliby obarczeni obowiązkiem publikacji i dydaktyką, zaś wolą komercjalizować swoje badania. To podejście zmienia się na przestrzeni pokoleń. Pokolenie mojego taty, prof. Henryka Skarżyńskiego, dochodziło do swojej pozycji ciężką pracą w określonych warunkach geopolitycznych. Obecnie jest wiele alternatyw rozwoju osobistego w kraju i za granicą – twierdzi prof. Piotr Skarżyński.

Całą relację z webinaru „Teraz Polska Nauka” można zobaczyć w serwisie YouTube na profilu Światowego Centrum Słuchu.

ED

Najnowsze