17.9 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Coraz szersza oferta dla zainteresowanych studiami MBA

Od lat obserwujemy istotny rozwój rynku edukacji menedżerskiej. Poszerza się oferta specjalizacji skierowanych do zróżnicowanych grup słuchaczy. Zmiany te widoczne są również, a może nawet przede wszystkim, w ofercie studiów MBA.

Pierwotnie atrybutem tych studiów była realizacja zajęć w języku angielskim. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Znaczna część oferty realizowana jest teraz już również częściowo bądź w całości w języku polskim. Dzięki temu poszerzyło się grono słuchaczy i na zajęciach spotykamy często menedżerów, którzy ze względu na barierę językową, pomimo dużego zainteresowania rozwojem zawodowym, do tej pory nie decydowali się na studiowanie MBA. Prowadzenie zajęć w języku polskim pozwoliło również na poszerzenie bazy wykładowców o tych, którzy odnoszą spektakularne biznesowe sukcesy, nie są jednak przekonani o tym, że przekazanie specjalistycznej wiedzy w języku angielskim będzie tak samo efektywne jak w języku polskim. W efekcie powyższych zmian organizacyjnych otworzyły się więc możliwości dotarcia do nowej grupy słuchaczy i większego upraktycznienia zajęć poprzez zatrudnianie praktyków – specjalistów z dużym bagażem doświadczeń biznesowych.

Wyspecjalizowani

Obecnie bardzo wyraźny jest również trend tworzenia specjalistycznych kierunków MBA. Poza Executive MBA powstają więc kierunki dedykowane konkretnym grupom słuchaczy.Jako przykład specjalizacji można tutaj wskazać organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia MBA in Corporate Governance zogniskowane na problematyce nadzoru korporacyjnego. Jest to kierunek, który powstał jako podyplomowe studia wyższe dopełniające kompetencje zdobywane przez słuchaczy na organizowanych od kilku lat studiach podyplomowych Master of Corporate Governance. W założeniu więc, aby zostać słuchaczem MBA in CG, trzeba ukończyć inne menedżerskie studia podyplomowe. Choć kształcenie w zakresie Corporate Governance realizowane jest przez różne światowe ośrodki dydaktyczne, na rynku polskim stanowi wciąż unikatową propozycję edukacyjną. Unikatowość studiów organizowanych przez UE Katowice dostrzegli autorzy artykułu opublikowanego we wrześniowym numerze czasopisma „Forbes” pt. Pora na specjalizacje. Absolwenci studiów MBA in Corporate Governance są przygotowani nie tylko do pełnienia funkcji kierowniczych ale także nadzorczych. Jak ważne dla członków Rad Nadzorczych jest ukończenie studiów MBA przekonujemy się między innymi czytając zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, określającej wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających.

W odpowiedzi na realne zapotrzebowanie

Ważne jest, aby oferowane kierunki odpowiadały na realne zapotrzebowanie edukacyjne zgłaszane przez kandydatów. Tak też jest w przypadku studiów MBA in CG, które są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez absolwentów MCG, pełniących często już teraz funkcje członków rad nadzorczych czy członków zarządu. Ich sugestie miały zasadniczy wpływ na kształt programu ruszających w tym roku studiów MBA in Corporate Governance.

Na temat tego, czy kierunek zaprezentowanych zmian jest dobry, zdania są podzielone. Ja jednak jestem przekonana, że tworzenie alternatywy dla naszych słuchaczy to bardzo dobre rozwiązanie. Wyraźnie widoczne jest to w przypadku kierunków specjalistycznych, gdzie kładziemy szczególny nacisk na praktyczny charakter wiedzy i efektywność przekazu.

dr Katarzyna Olejko, MBA

Kierownik Studiów Podyplomowych

Master of Corporate Governance

Master of Business Administration in Corporate Governance

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze