13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

ARP Leasing laureatem Turbiny Polskiej Gospodarki

W ubiegłym tygodniu ARP Leasing otrzymał wyróżnienie w kategorii Najlepszy Produkt dla MŚP w 2021 r. i uhonorowany został tytułem Turbiny Polskiej Gospodarki za produkt REMaszyneria. To unikalny i jedyny produkt leasingowy na rynku, pozwalający na zmianę leasingodawcy, w ramach którego finansowanie udzielane jest aż na 7 lat, łącznie z roczną karencją dostępną bezpośrednio po zawarciu umowy.

ARP Leasing to stosunkowo nowa Spółka na polskim rynku finansowym. O przybliżenie charakterystyki działalności, oferty finansowania, produktów i modelu biznesowego poprosiliśmy prezesa zarządu Wojciecha Miedzińskiego oraz dyrektora rozwoju biznesu – Ingę Piasecką.

Wojciech Miedziński
Wojciech Miedziński

W połowie 2019 r. Agencja Rozwoju Przemysłu powołała spółkę ARP Leasing, której głównym zadaniem jest finansowanie maszyn, urządzeń, oraz specjalistycznych linii technologicznych i to zarówno dla obecnych klientów ARP, (w tym spółek z Grupy kapitałowej ARP) oraz dla nowych klientów MŚP pozyskiwanych za pośrednictwem sieci własnej Centrów Obsługi Przedsiębiorców. 

Docieramy do przedsiębiorców z różnych branż

Na komercyjnym rynku MŚP docieramy do przedsiębiorców z różnych branż, którzy prowadzą pełną księgowość, a ich roczne przychody oscylują na poziomie 4 mln zł. Spółka skoncentrowała się na leasingu przemysłowym, raz z uwagi na charakter podmiotów należących do szeroko rozumianej Grupy ARP, a dwa z uwagi na zidentyfikowaną niszę na komercyjnym rynku MŚP. Głównym celem Spółki jest dotarcie do przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia sparametryzowane do zakresu i potrzeb biznesu, przeważnie o charakterze produkcyjnym. Tego typu maszyny są w przeważającej większości produkowane na indywidualne zamówienie, pod konkretny projekt biznesowy czy badawczo-rozwojowy. Często stanowią także element całego ciągu technologicznego czy linii produkcyjnej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż niejednokrotnie urządzenia te produkowane są w pojedynczych egzemplarzach. Dodatkowo budowa takich urządzeń pod konkretne zamówienie przebiega wieloetapowo, a cały proces trwa wiele miesięcy. Z obserwacji i potrzeb rynku wynika, iż komercyjne firmy leasingowe niezbyt chętnie finansują assety o takiej charakterystyce, dla których istnieje bardzo ograniczony rynek wtórny, których budowa trwa wiele miesięcy i dla których trudno jest określić wartość rezydualną. To właśnie tę niszę rynkową wypełnia oferta ARP Leasing. Rozwój polskiej gospodarki, oczekiwania przedsiębiorców w zakresie finansowania aktywów trudnozbywalnych oraz potrzeba przygotowania rozwiązań dla Przemysłu 4.0, potwierdziły słuszność przyjętej strategii przez ARP Leasing.

Inga Piasecka
Inga Piasecka

W odpowiedzi na zmiany 

Kiedy z końcem 2019 r. Spółka zyskała pełną sprawność operacyjną dla działalności komercyjnej, już po paru tygodniach sytuacja na świecie diametralnie się zmieniła i rozpoczął się okres pandemii, który trwa do dziś. W ciągu kilku dni od ogłoszenia stanu pandemii, w trybie ekstraordynaryjnym ARP oraz ARP Leasing zostały powołane do prac – na początku nad Programem Tarczy Antykryzysowej – a następnie nad dystrybucją instrumentów płynnościowych związanych z finansowaniem pożyczkowym i leasingowym. Pierwszy wiosenny lockdown bardzo szybko ujawnił pilną potrzebę udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców szczególnie dotkniętych pandemią. Prognozy wskazywały na istotne zagrożenie dla branży transportowej i związane z nim ryzyko przerwania łańcucha dostaw w gospodarce. Odpowiedzią na nie, był pierwszy z instrumentów przygotowanych przez ARP Leasing, tj. leasing operacyjny z karencją w spłacie przeznaczony dla klientów MŚP, którzy w działalności wykorzystują samochody ciężarowe. Produkt jest przeznaczony na refinansowanie posiadanych przez przedsiębiorców leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy posiadają czynną umowę leasingową i zazwyczaj skorzystali już z dostępnych pozaustawowych moratoriów w swoich firmach leasingowych, ale nadal odczuwają problemy płynnościowe. W takiej sytuacji przedsiębiorcy zwracają się do swoich firm leasingowych z prośbą o wystawienie promesy zbycia / odsprzedaży takiego pojazdu do ARP Leasing. Produkt ten, jak i wszystkie pozostałe w ramach Programu Tarczy Antykryzysowej, oferowany jest z 12-miesięczną pełną karencją (kapitał oraz odsetki), dostępną od pierwszego dnia po podpisaniu umowy leasingowej. W ramach udzielonego finansowania opłacamy także polisy ubezpieczeniowe oraz podatek drogowy, zatem przedsiębiorca zyskuje rzeczywiste wsparcie płynnościowe, gdyż od momentu zawarcia umowy przez 12 miesięcy nie ponosi z tytułu zawartej umowy żadnych opłat (nie ma opłat manipulacyjnych ani czynszu inicjalnego). Drugim udostępnionym przedsiębiorcom produktem jest MASZYNERIA. To leasing operacyjny o charakterze odtworzeniowym (w tym zwrotnym) na zakup maszyn i urządzeń dla klientów MŚP, dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek następstw pandemii. Produkt oferowany jest w dwóch wariantach według wyboru klienta: bez wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 miesięcy karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej, przy minimum 10 proc. wpłacie własnej. Co istotne produkt ten nie posiada ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a więc jest szeroko dostępny w kontekście branż, w jakich działają przedsiębiorcy. Cechą charakterystyczną tego produktu jest także brak z góry określonej kwoty leasingu, która dla klienta ustalana jest indywidualnie, w zależności od wartości środka trwałego. Na uwagę zasługuje także okres finansowania wynoszący, aż do 7 lat (łącznie z karencją). Również i przy tym produkcie nie są pobierane żadne opłaty manipulacyjne. 

Wyróżniony produkt  

Kolejnym instrumentem wsparcia płynnościowego, który został właśnie wyróżniony tytułem „Turbiny polskiej gospodarki”, jest REMASZYNERIA. To leasing operacyjny z karencją w spłacie, przeznaczony na refinansowanie leasingowanych przez przedsiębiorców maszyn i urządzeń w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. REMASZYNERIA jest unikalnym instrumentem oferowanym w ramach Programu Tarczy Antykryzysowej. Nadrzędnym celem REMASZYNERII jest istotna poprawa sytuacji płynnościowej przedsiębiorców, która bezpośrednio wpływa na możliwość utrzymania i kontynuacji działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw utrzymującej się pandemii. Instrument ten pozwala na finansowanie przez okres 7 lat, łącznie z pełną karencją, a kwota leasingu ustalana jest indywidualnie na podstawie promesy sprzedaży (lub wyceny). Przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat manipulacyjnych ani opłaty wstępnej, co w przypadku maszyn i urządzeń jest rzadko spotykanym rozwiązaniem. Z reguły firmy leasingowe oczekują opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) na poziomie min 10 proc. Ostatnim oferowanym przez ARP Leasing instrumentem Tarczy jest pożyczka na spłatę rat leasingowych. Instrument ten z racji swojej konstrukcji określony został „Programem wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych”. Wsparcie, którego w ramach tego instrumentu udzielamy, polega na regulowaniu za klienta jego zobowiązań leasingowych bezpośrednio do jego macierzystego Towarzystwa leasingowego. Pożyczka udzielana jest w złotówkach bez względu na walutę pierwotnej umowy. Kluczowym jest brak ograniczeń przystąpienia do programu, tj. nie ma znaczenia wiek pojazdu, rodzaj prowadzonej działalności, status (wielkość) przedsiębiorstwa oraz waluta, w której zawarta została umowa. Podobnie jak przy wcześniej omówionych produktach leasingowych, brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki. Należy pamiętać, że wszystkie te produkty mają charakter rynkowy i zwrotny.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.arpleasing.pl, na której obok informacji o standardowej ofercie komercyjnej finansowania leasingowego, znajduje się sekcja „Tarcza Antykryzysowa”, w której szczegółowo został opisany zakres wsparcia w ramach ARP Tarczy. Zapraszamy do współpracy.

Najnowsze