18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Potrzeba matką wynalazku,czyli rozwiązanie problemów OSD

Stale rosnąca popularność małych prosumenckich elektrowni fotowoltaicznych niesie ze sobą ekologiczne i ekonomiczne korzyści. Jednak trzeba przyznać, że powszechność ich występowania oddziałuje bezpośrednio na sieć elektroenergetyczną, generując zakłócenia. Jak temu zapobiec i poprawić jakości energii dostarczanej do użytkownika końcowego?

Absolutna nowość na rynku – słupowe magazyny ZPUE S.A.

Do najważniejszych obowiązków OSD (Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) należy utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej energii, a więc zapewnienie ciągłości zasilania i właściwej charakterystyki napięciowej. Wzrost liczby prosumentów spowodował, że sieci OSD przestały utrzymywać zadane wartości gwarantowane. Problem wynika z dotychczasowego modelu systemu elektroenergetycznego, zaprojektowanego na początku XX wieku, opartego o konwencjonalne źródła energii. Zakłada on, że energia wytwarzana jest w elektrowni, a następnie przesyłana i rozdzielana na odbiorców. Obecnie jednak dynamicznie wzrasta liczba instalacji generacji rozproszonej. To zmienia rozpływy prądu w sieci i powoduje niepożądane zjawiska, takie jak np. lokalne podniesienie napięcia w czasie generacji. Dotychczas zapobieganie takim konsekwencjom było dla spółek dystrybucyjnych problematyczne i kosztowne. ZPUE dostrzega trudności z dotrzymaniem parametrów sieciowych, dlatego stworzyło urządzenie, które w znacznej mierze rozwiązuje ten problem. Odpowiednie usytuowanie urządzenia w sieciach pozwala skutecznie wpływać na poziom napięcia. Dzięki temu prosumenci mogą generować energię bez zakłóceń, a spółki dystrybucyjne mogą przesunąć w czasie i ograniczyć inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej.

Nowy rok, nowe rozwiązania

Z nowym rokiem ZPUE przedstawia słupowy magazyn energii, który jest odpowiedzią na problemy przyłączeniowe instalacji generacji rozproszonej. Pomoże on OSD w utrzymaniu odpowiednich parametrów energii elektrycznej, jak również umożliwi prosumentom wykorzystanie pełnego potencjału zainstalowanego OZE. Magazyn idealnie sprawdzi się także w przypadku prywatnych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych.

Zauważamy i reagujemy na potrzeby naszych Klientów, dlatego specjaliści ZPUE opracowali inteligentne urządzenie, które rozwikła problem w zakresie jakości energii. Nie możemy traktować sieci dystrybucyjnej jako wirtualnego magazynu energii, gdyż konsekwencją takich działań są narastające niekorzystne zjawiska. Powinno wykorzystywać się energię najbliżej jej miejsca wytwarzania. Proponowane urządzenie rozwiąże trudności z jakimi spotykają się operatorzy sieci dystrybucyjnej i prosumenci – mówi Krzysztof Wybrański, Dyrektor Rozwoju Nowych Technologii w ZPUE S.A.

Przedstawiany magazyn energii dedykowany jest do montażu na słupie, ale w ofercie firmy ZPUE znajdują się także magazyny w wykonaniu kontenerowym. Zastosowanie magazynu energii w sieciach dystrybucyjnych pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych w rozbudowę infrastruktury w późniejszym czasie i w ograniczonym zakresie. Kompaktowe rozwiązanie proponowane przez ZPUE umożliwia szybki i łatwy montaż w docelowym miejscu, bez czasochłonnych procedur, a po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego (modernizacja sieci) – relokację w inne miejsce.

Zawarty algorytm sterowania umożliwia, w czasie rzeczywistym, analizę paramentów sieci, a następnie na ich podstawie wysterowuje magazyn energii, który w kontrolowany sposób pobiera lub oddaje energię (ładuje / rozładowuje baterię), jak również dostarcza lub pobiera moc czynna i bierną. Dzięki takiemu działaniu skutecznie wpływamy na jakość energii dostarczanej dla klienta końcowego – komentuje Artur Koziński, Kierownik Działu Rozwoju SPS i Energoelektroniki w ZPUE S.A.

Nowe możliwości

Po zmodernizowaniu stanowiska słupowego, poprzez dołączenie do niego odpowiedniej wielkości magazynu energii produkcji ZPUE, pojawiają się nowe funkcjonalności. Po pierwsze, możliwa regulacja parametrów sieciowych w celu zapewnienia wymaganej jakości energii. Po drugie, punkt pomiarowy w sieci informuje o poziomie wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym. Po trzecie – co bardzo ważne – umożliwia pełne wykorzystanie potencjału farm fotowoltaicznych zainstalowanych w obwodzie z tym magazynem energii.

Olga Małek

ZPUE S.A.

Najnowsze