e-wydanie

4.5 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Program Master of Business Administration ( MBA) in Corporate Governance jako odpowiedź na nowe potrzeby w obszarze kształcenia menedżerskiego

Widoczny trend specjalizacji w kształceniu biznesowym znajduje wyraźne odzwierciedlenie w ofercie studiów MBA. Doskonałym tego przykładem są dynamicznie rozwijające się na polskim rynku edukacji biznesowej programy Master of Corporate Governance oraz uruchomiony w tym roku innowacyjny program Master of Business Administration ( MBA) in Corporate Governance. Są to studia biznesowe organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Poza charakterystyczną dla MBA strukturą programową oferują one słuchaczom zdecydowanie odmienne spojrzenie na problematykę zarządzania organizacją. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grupy słuchaczy, którzy jako pierwsi zdecydowali się na naukę w  nowej formule (I  edycja MCG), pracowników dużej spółki notowanej na GPW tworzącej wieloszczeblową grupę kapitałową, w programie MBA in corporate governance zaproponowano słuchaczom rozszerzony zakres przedmiotów, w  ramach których prezentowane są mechanizmy zarządzania korporacyjnego, a  w  tym zagadnienia dotyczące działania i  relacji pomiędzy organami spółek.

Doskonalić kompetencje zarządcze

–  Celem kształcenia w  ramach programu jest oczywiście tak jak w przypadku innych studiów MBA, doskonalenie kompetencji zarządczych. MBA in Corporate Governance akcentują jednak wyraźnie aspekt powiązań korporacyjnych, w tym praw i obowiązków członków organów spółek tworzących duże grupy kapitałowe. Program studiów został skonstruowany w  taki sposób, aby po ich ukończeniu uczestnik potrafi ł skutecznie zarządzać w  świecie VUCA, gdzie osiąganie sukcesu warunkowane jest podejmowaniem szybkich, a  jednocześnie trafnych decyzji –  podkreśla kierownik studiów dr Katarzyna Olejko.  –  Prowadzone przez nas liczne zajęcia warsztatowe w trakcie których słuchacz realizuje zadania projektowe, pozwalają na wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w  niej –  niejednorodnych procesów. Takie interdyscyplinarne spojrzenie wzmacnia umiejętności przywódcze i  menedżerskie, co zwiększa szanse na awans bądź, w  przypadku praktykujących menedżerów, zapewnia im komfort wynikający ze świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i możliwości wyboru optymalnego wariantu działania. Nasze studia MBA in CG oraz MCG podążają za, a  może nawet wyprzedzają, najnowsze trendy w  edukacji menadżerskiej. Zapewniamy uczestnikom najwyższą jakość kształcenia, a potwierdzeniem tego są opinie naszych absolwentów. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i gotowi na dostosowywanie procesu kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez słuchaczy. Taka deklaracja jest szczególnie ważna w dobie nieustających zmian w zakresie zapotrzebowania na edukację biznesową – podsumowuje.

Istota społeczności

W rozmowie na temat studiów MBA nie można pominąć walorów kadry dydaktycznej. W przypadku MBA in CG składa się ona ze specjalistów praktykujących w obszarze wykładanego przedmiotu. To ludzie otwarci, którzy z wielką pasją dzielą się swoimi doświadczeniami, a co podkreślają absolwenci kierunku, ich optymizm i  umiejętności dydaktyczne sprzyjają budowie atmosfery dobrej współpracy.

Jak wiadomo, celem studiów MBA nie jest wyłącznie przekazanie wiedzy i  umiejętności praktycznego jej wykorzystania, ale co jest szczególnie istotne, również budowanie społeczności absolwentów i  wykładowców wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń i  tworzenie sieci powiązań biznesowych. Tak też jest w przypadku MBA in Corporate Governance – studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Najnowsze