16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

GPW: dobry miniony rok i ambitne plany na 2022

48 debiutów – taką liczbą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW) zamyka 2021 rok. Rodzimy parkiet staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pozyskiwania kapitału dla firm, dlatego zarząd GPW liczy na to, że w tym roku na giełdę wejdzie jeszcze więcej spółek, w tym spoza Polski. Nowatorskie inicjatywy w obszarze technologii i aktywności na arenie międzynarodowej znacząco wyróżniają GPW na tle innych giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Rok 2021 stał pod znakiem debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie. Zadebiutowało na niej wówczas 48 spółek, w tym 16 – najwięcej od 2016 r. – na Głównym Rynku i  32 –  najwięcej od 2013  r. –  na rynku NewConnect.

Największym debiutem na warszawskim parkiecie w  ubiegłym roku mogła się pochwalić Grupa Pepco. Wartość IPO spółki wyniosła 3,7  mld  zł, co uplasowało ją w  pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w  drugim kwartale 2021  r. Drugim największym pod względem wartości IPO na GPW był debiut Huuuge Inc. (1,67 mld zł), a trzecim – Grupa Pracuj (1,12 mld zł).

Ambitne plany na najbliższy rok

Ożywienie na ryku IPO pozwala zarządowi GPW snuć ambitne plany. Za cel stawia sobie przede wszystkim przyciągnięcie na giełdę innowacyjnych spółek – w tym zagranicznych – z branży nowych technologii, biotechnologii, energetyki, e-commerce czy gamedev.

W  tym roku GPW planuje także uruchomić nowy GlobalConnect –  rynek akcji spółek zagranicznych notowanych na giełdach w Europie Zachodniej, a docelowo również w USA. Notowania na nowym rynku będą odbywać się w  godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w  polskim  złotym, co daje inwestorowi gwarancję ceny, po której nabywa akcje. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez rachunek w  krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku.

GPW zamierza także przyciągać i oferować finansowanie firmom przed debiutem na giełdzie. W  tym celu została powołana spółka GPW Ventures, która działa jako fundusz lokujący środki inwestorów na zasadach rynkowych w  funduszach venture capital. GPW Ventures będzie wspierać w szczególności rozwój rolnictwa i  obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz sektora OZE.

Szeroki zakres i najwyższy poziom usług

Aktualnie GPW oferuje dostęp do ponad 2,5 tys. produktów strukturyzowanych dających ekspozycję na różne towary i  instrumenty, w  które inwestor indywidualny często nie miałby szans zainwestować w  sposób bezpośredni. Poszerza się też oferta ETF-ów –  od połowy grudnia br. dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR, a  w  poniedziałek, 17 stycznia zadebiutował kolejny – fundusz inwestycyjny zamknięty Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ. GPW realizuje również działania związane z  rozwojem technologii i  wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak: big data, blockchain, sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów. W  pierwszej połowie 2022  r. planowane jest również uruchomienie projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL), koordynowanego przez GPW. Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie procesów dla branży TLS oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego.

–  Warszawska giełda ma blisko 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i  rozliczeń oraz zapewnia najwyższy poziom zabezpieczania danych. W  ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego, a docelowo projekt będzie dedykowany dla całego rynku TSL –  zaznaczył Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

Innowacyjne rozwiązania

Komercjalizacją autorskich produktów technologicznych GPW zajmuje się spółka należąca do Grupy Kapitałowej GPW –  GPW Tech. W portfolio spółki znajduje się innowacyjny system transakcyjny WATS, który zostanie wdrożony na giełdzie w  I  kwartale 2024  r. Innymi produktami GPW Tech są także GPW STORK – aplikacja webowa, która optymalizuje proces analizy danych rynkowych w  zakresie detekcji nadużyć na rynku; GRC – rozwiązanie IT wspierające zarządzanie procesami, ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny; TCA Tool –  narzędzie usprawniające analizę kosztów transakcyjnych, a także Indeksator – nowy kalkulator indeksów stosowany przez GPW od 2021 roku.

Interesującą inicjatywą technologiczną GPW jest projekt GPW Private Market. Docelowo da on nowe możliwości inwestowania i obrót aktywami niefinansowymi, jak metale szlachetne czy dzieła sztuki –  w  szczególności obrazy. Ich wartość zostałaby zdigitalizowana i  odzwierciedlona w tzw. tokenach. W listopadzie ubiegłego roku GPW oraz  Artinfo.pl  podpisały także porozumienie, w  ramach którego tworzone są ramy biznesowe umożliwiające tokenizację dzieł sztuki. Przyczyni się to do zwiększenia transparentności rynku sztuki i dostępności dzieł sztuki dla klientów detalicznych, a dzięki zastosowaniu technologii blockchain – do zmniejszenia kosztów transakcyjnych.

Znaczenie współpracy

Jednym z  najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była II edycja Konferencji Giełd Trójmorza organizowana przez GPW. Uczestniczyli w  niej prezesi dziewięciu giełd regionu CEE oraz prezesi giełd i banków centralnych Armenii i Gruzji. Celem Konferencji jest pogłębianie współpracy pomiędzy giełda[1]mi regionu Europy Centralnej w  celu wspólnej promocji rynków i  spółek oraz skuteczniejszego przyciągania inwestorów i pozyskiwania kapitału.

Ważną ubiegłoroczną inicjatywą było także podpisanie w  grudniu porozumienia pomiędzy GPW, Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier i  Budapest Stock Exchange. W  porozumieniu instytucje te zadeklarowały powołanie do 30 września 2022  r. spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w  obszarze post-transakcyjnym na rynkach towarowych. –  Potencjalna transakcja umożliwi stworzenie podmiotu o  kompleksowej ofercie dla rynków towarowych –  energii elektrycznej, gazu i  produktów rolnych. Współpraca z  naszymi węgierskimi przyjaciółmi pozwoli na wprowadzenie przez TGE nowych linii biznesowych oraz przyniesie wiele korzyści także dla innych uczestników z obszaru CEE/SEE – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu GPW. Warszawska giełda docenia też białoruskich specjalistów IT i  zachęca tamtejsze firmy technologiczne do wchodzenia na GPW. W przyszłości zamierza otworzyć indeks spółek białoruskich, analogicznie, jak w  przypadku 8  spółek ukraińskich, wycenianych w  ramach indeksu WIG-Ukraine na ok. 8 mld zł. GPW chce być obecna także na Zakaukaziu. Wciąż planowany jest zakup armeńskiej giełdy AMX, którego warunki są na etapie finalnych negocjacji.

Działania edukacyjne

Świadoma potrzeby edukacji rynku GPW prowadzi działania w  tym zakresie skierowane zarówno do emitentów, jak i  inwestorów indywidualnych. W  październiku tego roku GPW rozpoczęła już trzecią edycję Akademii GPW Growth. Jest to program giełdowy nastawiony na wspieranie rozwoju małych i  średnich firm w  oparciu o  zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. W  ramach Akademii odbywają się spotkania networkingowe z  ekspertami i  praktykami biznesu, warsztaty, a także case studies. Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i  dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w  firmach. Udział w Akademii GPW Growth pozwala także nabyć kompetencje, które w  przyszłości mogą pomóc firmom w  debiucie na warszawskim parkiecie. Jednym z  ważniejszych projektów GPW skierowanych do inwestorów indywidualnych jest konferencja GPW Innovation Day, organizowana kilka razy do roku. Do tej pory odbyło się już 9  edycji. Podczas GPW Innovation Day inwestorzy mają możliwość poznać spółki, które są notowane na giełdzie, oraz te, które dopiero planują wejście na rynek publiczny

Najnowsze