28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Jak branża pokonała kryzys spowodowany pandemią?

W 2020 r. zrzeszone w Polskim Związku Faktorów ( PZF) firmy nabyły wierzytelności krajowych przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 290 mld zł. – co oznacza 3 proc. wzrost rok do roku. Natomiast w roku ubiegłym wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła 362,4 mld zł. To oznacza blisko 26 proc. wzrost liczony rok do roku i jest najlepszym wynikiem branży w ostatnich 10 latach.

Rośnie nie tylko wartość wierzytelności, ale i liczba firm korzystających z faktoringu. Raportujące do PZF firmy faktoringowe w 2021 r. obsłużyły 26 tysięcy podmiotów gospodarczych i sfinansowały 21 mln faktur. Rok 2021 natomiast był jednym z najlepszych.

Tarcza finansowa wsparła przedsiębiorstwa i uchroniła je przed poważnymi problemami, niemniej zapewnienie płynności finansowej pozostało jedyną z najważniejszych zadań przedsiębiorców.

Dlatego też, aby zabezpieczyć się przed jej utratą, firmy częściej sięgały po faktoring, który w obecnym czasie nabrał szczególnego znaczenia. Faktoring jest bowiem wsparciem dla firm, które mają problem z wydłużonymi terminami płatności swoich należności lub uzyskaniem terminowych spłat od swoich odbiorców. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca ma natychmiastowy dostęp do finansowania, co sprawia, że nie musi już czekać na zapłatę ze strony kontrahentów. Środki otrzyma od faktora nawet w dniu wystawienia faktury. W ten sposób podnosi swoją płynność finansową i może na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Usługa skierowana jest do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności, udzielając kredytu kupieckiego swoim odbiorcom, w szczególności przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie sami finansować odroczonych płatności i którym opóźnienie w płatnościach od odbiorców powoduje lukę finansową. Faktoring zabezpiecza ich przed utratą płynności, spowodowaną długimi terminami płatności od kontrahentów firmy.

Rok 2021, w którym świętowaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Eurofactor w Polsce, był dla naszej spółki bardzo dobry. Wypracowaliśmy dynamikę na poziomie 82 proc. Jest to najwyższa dynamika wśród firm faktoringowych w Polsce. Co więcej, nasza dynamika była trzykrotnie wyższa od rynkowej. Dzięki dobrym wynikom dołączyliśmy do grona TOP 10 firm faktoringowych w Polsce.

Z naszych analiz wynika, że rok 2022 powinien być dla Eurofactora oraz całej branży kolejnym okresem dynamicznego wzrostu.

Stanisław Atanasow

prezes zarządu, Eurofactor Polska

Najnowsze