e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

W czasie pandemii Eurofactor Polska zdał celująco egzamin z dojrzałości

Eurofactor Polska prowadzi działalność w Polsce od ponad 10 lat. Historia firmy sięga roku 2011, kiedy została zarejestrowana spółka Credit Agri[1]cole Commercial Finance Polska. Wyniki działających wówczas firm, które rosły rokrocznie ok. 30 proc., oraz strategia rozwoju Grupy Credit Agricole, były solidną podstawą do powołania w Polsce nowej spółki faktoringowej. Udział faktoringu w Polsce w stosunku do naszego PKB wynosił wówczas 4 proc. przy średniej europejskiej na poziomie 7 proc. To pokazywało, że jest miejsce na nowego gracza.

W 2015 r. Crédit Agricole Commercial Finance Polska zmienia nazwę na Eurofactor Polska, podkreślając swoją przynależność do jednych z  najsilniejszych grup faktoringowych w  Europie. Kolejne lata to dynamiczny rozwój portfela faktoringowego –  każdego roku spółka odnotowywała wzrosty liczone roku do roku. Co więcej, wypracowane dynamiki były powyżej wyników dla całego rynku zrzeszonego w  Polskim Związku Faktorów.

Budując firmę od zera, postawiliśmy na jej rozwój ewolucyjny i bezpieczny, a nie agresywną sprzedaż. Badaliśmy możliwości, tworzyliśmy procesy. W  naszych działaniach stawialiśmy nie tylko na dobrą dopasowaną do warunków rynkowych ofertę, ale również na wysokie standardy jakości obsługi.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że największą wartością firmy są lojalni klienci. Dlatego w ubiegłym roku przystąpiliśmy do prowadzonego przez Grupę EFL badania, w którym zapytaliśmy klientów o ich doświadczenia ze współpracy z nami i o to, jak postrzegają firmę na tle konkurencji. Badanie zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą IPSOS.

Ocena na 5+

Jednym z badanych obszarów był wskaźnik NPS (Net Promoter Score) – przedstawiający skłonność klientów do rekomendowania. Wskaźnik ten informuje o emocjonalnym przywiązaniu klientów do marki oraz o  ich lojalności. Dostarcza także wiedzy, kim są Promotorzy, Krytycy i Klienci Pasywni (obojętni), oraz określa pozycję firmy względem konkurencji. Wdrażane przez spółkę rozwiązania i  coraz większa dbałość o  jakość obsługi zdecydowanie mają swoje przełożenie na opinie klientów.

Uzyskany przez Eurofactor wysoki wskaźnik lojalności znacząco przewyższa średnią dla pozostałych firm na rynku. Wyniósł 57, przy średniej dla innych fi rm 44. Co więcej, klienci  bardzo dobrze ocenili współpracę z  Eurofactor jako partnera biznesowego w  trudnej COVID-owej rzeczywistości. Z  przeprowadzonego w  okresie od września 2020 do stycznia 2021 badania wynika, że klienci wystawili nam ocenę 9,2 pkt (w skali od 1-10), podczas gdy średnia dla rynku wyniosła 8,7 pkt.

Od początku działalności naszą ambicją było budowanie bardzo dobrych relacji z klientami i indywidualne podejście do ich potrzeb i oczekiwań. Za[1]równo standardowe procesy obsługi, produkty oraz kanały komunikacji budowaliśmy, jak i na bieżąco modyfikowaliśmy, wsłuchując się w  uwagi zgłaszane przez klientów. Wyniki od 9,3 pkt do 9,5 pkt, dotyczące ogólnej satysfakcji, wiedzy opiekunów na temat produktu i procedur, ich dostępności, przyjaznego nastawienia oraz czasu reakcji i  podejmowanych działań, wobec poziomu 8,5-8,9 pkt dla konkurencji, wskazują, że nasz wysiłek i  działania są faktycznie doceniane. Sam proces codzienne[1]go finansowania został też pozytywnie oceniony –  średnia ocena satysfakcji ogólnej z obsługi procesu zgłaszania faktur i  otrzymywania finansowania wypadła na poziomie 9,1 pkt, przy średniej dla konkurencji 8,7. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż poprawianie płynności, a zatem elastyczny i szybki dostęp do finansowania, stanowi zwykle jedno z głównych kryteriów wyboru.

Ponadrynkowe wyniki

O  sile marki Eurofactor Polska i  ludzi ją tworzących świadczą wyniki działalności w  pandemicznym okresie. W  2020  r., który w  zdecydowanej większości przebiegł pod znakiem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, raportujące do Polskiego Związku Faktorów firmy sfinansowały wierzytelności o  wartości 290  mld  zł, co oznacza blisko 3  proc. wzrost rok do roku. Eurofactor Polska wypracował w  tym okresie ponadrynkową dynamikę, +5,4  proc. r/r. W  roku 2021 dynamika Eurofactor Polska była zdecydowanie wyższa. Sfinansowaliśmy wierzytelności klientów o  łącznej wartości 6,4  mld  zł. To wzrost aż o 82 proc. rok do roku, najwyższy wśród wszystkich firm faktoringowych w  Polsce. Należąca do Grupy EFL spółka znalazła się w  gronie 10 największych firm faktoringowych w Polsce.

Nowe narzędzia

Rok 2022 zapowiada się równie ciekawie. W ramach Grupy Credit Agricole Leasing &Factoring (CAL&F) wprowadzamy rozwiązanie International Factoring Pass oparte na paneuropejskiej platformie faktoringowej. Platforma jest wspólna dla wszystkich podmiotów Grupy CAL&F we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i  Portugalii. Dzięki temu wszystkie należące do Grupy CAL&F firmy faktoringowe mogą zaoferować rozwiązania faktoringowe międzynarodowym grupom, które chcą scentralizować negocjacje i  zarządzanie swoimi programami z  jednym faktorem, podpisując pojedynczą umowę faktoringową z  Eurofactor /CAL&F France.

Za relacje biznesowe odpowiadają lokalne podmioty Grupy CAL&F, natomiast zarządzaniem codziennymi operacjami zajmuje się wielojęzyczny zespół z  siedzibą we Francji. Platforma skierowana jest do przedsiębiorstw średniej wielkości i dużych korporacji, które działają w  co najmniej dwóch krajach i mają łączne przychody powyżej 30 mln euro, z czego co najmniej 20  mln euro jest przeznaczone na Eurofactor (CAL&F) w ramach umowy.

Stanisław Atanasow

prezes zarządu, Eurofactor Polska

Najnowsze

DEWELOPER ROKU 2023

DOMY MAKLERSKIE

RYNEK TSL

RYNEK SZKOLEŃ