20.4 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca 2024

Po 500 latach Prokuracja Stara znów dostępna dla zwiedzających

Zabytkowy wenecki budynek Prokuracji Starej (Procuratie Vecchie) na Placu Świętego Marka został 8 kwietnia otwarty dla zwiedzających po pięcioletnich, szeroko zakrojonych pracach renowacyjnych prowadzonych przez Davida Chipperfielda, architekta z Mediolanu.

Ponowne otwarcie Procuratie Vecchie stanowi historyczny moment zarówno dla społeczności lokalnej, jak i międzynarodowej. Po pięciu stuleciach ten znany na całym świecie, kultowy budynek nadal przypomina o pierwotnej misji weneckich Prokuratorów: niesienie pomocy najsłabszym członkom społeczeństwa. To właśnie w  tym miejscu powstanie nasza  inicjatywa The Human Safety Net, która będzie miejscem wymiany myśli i  dialogu w  celu przezwyciężenia najważniejszych wyzwań społecznych współczesnego świata, a  także zainspiruje odwiedzających do podjęcia działań mających na celu uwolnienie potencjału osób żyjących w  trudnych warunkach. Jest to przestrzeń otwarta dla wszystkich, która w pełni wspiera projekt uczynienia z  Wenecji światowej stolicy zrównoważonego rozwoju. Nie może być lepszego sposobu na zakończenie obchodów 190-lecia Generali, które rozpoczęły się w  ubiegłym roku, a  teraz stały się jeszcze bardziej wyjątkowe dzięki ogłoszeniu naszego partnerstwa z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego niezwykłego kamienia milowego w  historii naszej Grupy – powiedział Philippe Donnet, CEO Grupy Generali.

Sir David Chipperfield stwierdził natomiast: – Jesteśmy wdzięczni firmie Generali i miastu Wenecja za danie nam niezwykłej szansy pracy nad budynkiem Procuratie Vecchie. Renowacja, ponowne połączenie i dostosowanie wielu warstw tej historycznej budowli było niezwykle kompleksowym i  satysfakcjonującym wyzwaniem, które na nowo uświadomiło nam potęgę architektury, zarówno jako materialnej formy, jak i w kontekście współpracy. Z  niecierpliwością czekamy, aż budynek ponownie stanie się częścią miasta, wspierając Wenecję jako żywe miejsce aktywności i innowacji.

Ochrona osób najbardziej narażonych na zagrożenia

W tym ponad 500-letnim budynku, który rozciąga się wzdłuż całej północnej strony placu św. Marka, po raz pierwszy zostanie udostępniona publiczności inicjatywa Generali The Human Safety Net, której celem jest uwolnienie potencjału ludzi żyjących w trudnych warunkach, tak, aby mogli oni poprawić warunki życia swoich rodzin i otaczającej ich społeczności. Na trzecim piętrze znajduje się wystawa „A  World of Potential”, której kuratorem jest Orna Cohen z  Dialogue Social Enterprise. Oferuje ona zwiedzającym możliwość poznania The Human Safety Net, celu jej działalności i  pracy z  osobami znajdującymi się w  trudnej sytuacji w  23 krajach. Wystawa pomaga również zwiedzającym odnaleźć swój osobisty potencjał poprzez odkrywanie ich własnych mocnych stron, a jednocześnie pozwala im dostrzec zalety w  ludziach wokół nich.

Na drugim końcu budynku znajduje się The Hall – nowe, nowoczesne audytorium, w  którym odbywać się będą międzynarodowe sympozja, kongresy i wydarzenia, których istotą jest zrównoważony rozwój. Będzie to miejsce, w  którym będzie można pogłębić globalną dyskusję na temat zagadnień, którymi zajmuje się The Human Safety Net: wczesnego rozwoju dzieci, rodzicielstwa, wpływu społecznego, integracji i  przedsiębiorczości społecznej.

W sercu trzeciego piętra znajduje się The Hub  – przestrzeń do pracy zespołowej, w  której zespoły The Human Safety Net, ich partnerzy z organizacji pozarządowych, beneficjenci programów i wolontariusze mogą się spotykać i  współpracować we wspólnym celu, a także zarządzaną przez Illy kawiarnię, która również jest otwarta dla zwiedzających trzecie piętro.

Kuratorem artystycznym pierwszego piętra był Davide Rampello z Davide Rampello & Partners Creative Studio, natomiast projekt wnętrz i  wystawy, scenografia, grafiki i  multimedia zostały przygotowane przez Migliore+Servetto.

Imponujący projekt rewitalizacji, który daje nowe życie placowi św. Marka

Podczas ceremonii otwarcia podkreślono długą historię budynku i  związki Generali z  Wenecją, a  jednocześnie zwrócono uwagę na przyszłość. Flotylla tradycyjnych łodzi z Generali squero, prowadzona przez pracowników, oddała „l’alzaremi”, czyli tradycyjny salut podniesionymi wiosłami, witając zaproszonych gości ze świata włoskiej i  europejskiej polityki i  kultury. Na placu powita ich chór, a  na fasadzie budynku Procuratie Vecchie pojawią się tradycyjne sztandary, które w  nowoczesny sposób odzwierciedlają ambicje Generali, by nadać budynkowi nowe, społeczne przeznaczenie. Na głównych klatkach schodowych umieszczono instalację autorstwa włoskiego rzeźbiarza Edoardo Tresoldiego.

W budynku będą się mieściły przedstawicielstwa firmy Generali, a także lokalne przedsiębiorstwa, instytucje kulturalne i  fundacje. Projekt rewitalizacji był nadzorowany przez biuro David Chipperfield Architects z Mediolanu.

Generali i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Generali podpisało ambitną, wieloletnią umowę z  Organizacją Narodów Zjednoczonych, rozpoczynając współpracę przy Programie ds. spraw Rozwoju (UNDP). W  ramach tego partnerstwa Generali zobowiązała się do zapewnienia zarówno technicznych, jak i finansowych zasobów dla UNDP Insurance and Risk Finance Facility (IRFF), platformy UNDP służącej rozwojowi i  wdrażaniu rozwiązań w zakresie finansowania ubezpieczeń i ryzyka, będącej częścią Sustainable Finance Hub UNDP. Skupiając się na projektowaniu innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych, które przyspieszają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, Generali i  UNDP będą m.in. współpracować w  celu zbadania nowych instrumentów parametrycznych, które przyciągają kapitał, wzmacniają MŚP, zwiększają odporność na klimat i  finanse, zmniejszają podatność na zagrożenia oraz zapewniają opłacalność w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze