17.2 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Studia Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance – nowa koncepcja doskonalenia kompetencji współczesnego menedżera

Ostatnie dwa lata to okres dynamicznych zmian, polegających między innymi na wprowadzeniu całkowicie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Równocześnie z nimi zmieniły się również sposoby realizacji programów kompleksowego kształcenia menedżerskiego. 

Był to czas wzmożonej pracy koncepcyjnej, w efekcie  której, poza oferowanymi od wielu lat programami doskonalenia zawodowego na poziomie MBA, na rynku pojawiły się również oferty programów studiów zbudowanych na filarach liczącego sobie już ponad 100 lat kształcenia MBA, w których jednak uwzględniono już najnowsze trendy, koncepcje i doświadczenia.

W obliczu zmian 

Właśnie tak przygotowany program studiów Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance, realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jest doskonałym pomysłem nie tylko na kształcenie przyszłej top kadry, ale również na wzmocnienie procesu rozwoju tych, którzy już sporo osiągnęli. Pozwala bowiem na całkowite wyeliminowanie swego rodzaju niepewności zarządczej spowodowanej szybką i permanentną zmianą procesów wewnętrznych i zmianą otoczenia organizacji.

Program MBA in CG powstał w oparciu o cieszący się od wielu lat dużym zainteresowaniem program studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. Oferuje on studentom spojrzenie na organizację z perspektywy nadzoru. Projekt przygotowany przez zespół specjalistów z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz psychologii, daje gwarancję, że nieznane słuchaczom nowe, metody czy rozwiązania organizacyjne stają się szybko łatwym do wykorzystania narzędziem ich codziennej pracy.

W odpowiedzi na realne problemy 

Studia MBA in CG to czas poszukiwania potencjału doskonalenia organizacji, w którym uczestniczą zarówno słuchacze, jak i wykładowcy moderujący dyskusje na temat realnych problemów, z jakimi menedżerowie, członkowie zarządów i rad nadzorczych, mierzą się na co dzień. Mają one zdecydowanie odmienny charakter, bo wyróżniają się na tle innych podyplomówek dużym ładunkiem praktycznych informacji i wskazówek, jak doskonalić przedsiębiorstwo we wszystkich jego obszarach. Sami studenci, osoby zajmujące eksponowane stanowiska, dzieląc się swoim doświadczeniem, tworzą tu istotną wartość dodaną. Studia charakteryzuje interdyscyplinarność i związana z nią wielowymiarowość spojrzenia na jednostkę gospodarczą, a to jest warunek skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w czasie nieustannie zmieniających się warunków gospodarowania.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy bogatsi o nowe, niezwykle ważne doświadczenia edukacyjne. Paradoksalnie okres pandemii i pracy zdalnej pokazał nam nowy potencjał i nowe możliwości. Korzystamy z nich już teraz i z całą pewnością będziemy wykorzystywać je również w przyszłości. Jestem przekonana, że obecnie wchodzimy w nową fazę rozwoju edukacji menedżerskiej, a wraz z nią możemy oczekiwać wciąż lepszych efektów takiego kształcenia.

dr Katarzyna Olejko

kierownik Studiów Podyplomowych MBAinCG/MCG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Najnowsze