7 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Będzie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy

Sejm przegłosował ustawę, która nadała ministrowi właściwemu ds. informatyzacji uprawnienia do utworzenia systemu teleinformatycznego, ułatwiającego znalezienie pracy obywatelom Ukrainy. Platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Tym samym zrealizowano część postulatów Pracodawców RP, zgłoszonych wspólnie ze Społecznym Zespołem Antykryzysowym – czyli inicjatywą przedsiębiorców prywatnych działających pro bono.

– Budowa tego rodzaju centralnej platformy jest niezwykle ważna dla aktywizacji zawodowej i integracji społecznej naszych przyjaciół, którzy uciekli przed wojną. Cieszymy się, że rząd tak szybko zareagował na kierowane postulaty w tym zakresie. Wierzymy, że to dopiero początek, a to nowo powstające narzędzie będzie – zgodnie z naszymi propozycjami – rozbudowane również o inne funkcjonalności, np. w zakresie zakwaterowania, edukacji, możliwości dokształcenia czy wynajmu mieszkania. To niewątpliwie zapewniłoby kompleksowe wsparcie dla obywateli Ukrainy – mówi ekspertka Pracodawców RP – Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Stworzenie ogólnokrajowej bazy z ofertami pracy dla obywateli Ukrainy przewiduje przyjęta w trybie pilnym przez Sejm RP ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa przewiduje, że obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł założyć na platformie profil użytkownika i udostępnić informacje dotyczące m.in. swoich kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie numeru PESEL. Specjalnie stworzone algorytmy pomogą „połączyć” poszukującego pracy z potencjalnym pracodawcą.

– Taki system będzie stanowił istotne wsparcie dla obywateli Ukrainy w poszukiwaniu ofert pracy odpowiadających posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym. Będą mogli to zrobić w prosty sposób w jednym miejscu, z wykorzystaniem ogólnopolskiej bazy. Co ważne, powstający rejestr będzie miał charakter dobrowolny. Tylko zainteresowane podmioty będą z niego korzystać, tzn. osoby poszukujące pracy i pracodawcy, ale również podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, dodaje ekspert Pracodawców RP Jakub Pietrzak.

Najnowsze