20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Wakacje z ubezpieczeniem

Na zbliżający się sezon letni zalecamy w dalszym ciągu polisy z zakresem zawierającym zachorowania na Covid-19 i z dodatkowym ryzykiem izolacji i kwarantanny. Wciąż zdarzają się bowiem zachorowania na Covid-19 za granicą. Obserwujemy zachorowania o lżejszym przebiegu (często nie wymagające hospitalizacji), ale niestety wiążą się z wizytą lekarską i izolacją do 7 do 10 dni. Zachęcamy zatem, aby wybierać ubezpieczenie turystyczne z włączonym ryzykiem izolacji i kwarantanny, zarówno na wyjazdy służbowe, jak i prywatne.

UNIQA ma w ofercie ubezpieczenie z włączonym ryzykiem izolacji i kwarantanny w standardzie. Proponowane sumy ubezpieczenia kosztów leczenia na wyjazdy europejskie to min 50 tys. euro i dobrze zawsze mieć ze sobą kartę EKUZ. Zwłaszcza zachorowania covidowe są obsługiwane przez służbę zdrowia w specjalnym trybie przez placówki państwowe. Posiadanie EKUZ ułatwia ubezpieczycielowi proces organizacji przyjęcia ubezpieczonego do placówki medycznej i przejęcie kosztów medycznych, których EKUZ nie pokrywa. Karta EKUZ jest dobrym uzupełnieniem polisy komercyjnej, w żadnym stopniu jej nie zastępując. Obserwujemy znaczny wzrost kosztów za usługi medyczne za granicą w przypadku bardziej skomplikowanych przypadków, gdy pokrywane są koszty leczenia w szpitalu i np. transport medyczny ubezpieczonego do kraju. Karta EKUZ może być znaczącym wsparciem i „parasolem bezpieczeństwa” w przypadku, gdy nasza polisa jest zawarta na zbyt niską sumę ubezpieczenia.

Na wyjazdy poza Europę sugerujemy sumę kosztów leczenia na poziomie przynajmniej 150 tys. euro, tam też karta EKUZ nie zadziała.

Ubezpieczenie uzależnione od formy wyjazdu 

Warto, aby polisa na wyjazd zagraniczny zawierała również ryzyko NNW, a także bagażu podróżnego, opóźnienia bagażu lub jego zaginięcie, bo to również częste ryzyka przy wyjazdach, a zwłaszcza w lotach łączonych. W przypadku, gdy wybieramy się na letnie wodne szaleństwo, jak kitesurfing czy windsurfing, koniecznie trzeba mieć w zakresie polisy turystycznej ubezpieczenie OC związane z aktywnościami sportowymi. W przypadku, gdy wyjazdy są dedykowane określonym sportom, należy polisę rozszerzyć np. o sporty wysokiego ryzyka, jak np. nurkowanie z aparatem powietrznym czy wspinaczka lub sporty ekstremalne, jak np. paralotnie. Ubezpieczyciele zawsze podają definicje sportów amatorskich, sportów wysokiego ryzyka czy sportów ekstremalnych i można sprawdzić, czy jest konieczność rozszerzania polisy.

Ważnym ryzykiem w polisach turystycznych są następstwa chorób przewlekłych. Warto zwrócić uwagę przy zakupie polisy, czy choroby przewlekłe są w standardzie ubezpieczenia. To oczywiście zależy od OWU ubezpieczyciela. Najczęściej nie są włączone. Ubezpieczyciele włączają np. 10 proc. sumy kosztów leczenia w zakresie chorób przewlekłych – tak jest w UNIQA, a po opłaceniu dodatkowej zwyżki składki można rozszerzyć ochronę do pełnej sumy kosztów leczenia. Niektórzy ubezpieczyciele nie dają takiego limitu i choroby przewlekłe są wyłączone i można je ubezpieczyć tylko po opłaceniu dodatkowej składki. UNIQA ubezpiecza nie tylko następstwa chorób przewlekłych, ale również nowotworowych i psychicznych.

Przy wyjazdach służbowych za granicę pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów leczenia nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku. Dlatego zawsze bezpieczniej, aby pracodawcy kupili polisę dla swoich pracowników. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego towarzystwo ubezpieczeń przejmie koszty leczenia czy transportu pracownika do kraju.

W nagłych przypadkach 

Ważnym i zalecanym produktem ubezpieczeniowym z zakresu ubezpieczeń turystycznych jest ubezpieczenie rezygnacji z podróży. W UNIQA ten produkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Bilety lotnicze, imprez turystycznych organizowanych przez touroperatorów (biura podróży), wyjazdy, które rezerwujemy sobie indywidualnie, stanowią znaczny wydatek w budżetach domowych. Warto ubezpieczyć wpłacone pieniądze przed skutkami nagłych i niespodziewanych zdarzeń, które mogą pokrzyżować nam planu wakacyjne, jak np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, śmierć, kradzież dokumentów podróżnych i kradzież lub zniszczenie samochodu. Wtedy z pomocą przychodzi polisa ubezpieczeniowa, która obejmuje takie ryzyka i możemy odzyskać wpłacone pieniądze na wyjazd.

Pamiętajmy, aby taką polisę zawrzeć jak najszybciej od momentu wykupienia imprezy turystycznej, zrobienia rezerwacji hotelowej czy zakupu biletu lotniczego. Ochrona ubezpieczeniowa w tym produkcie trwa od momentu zakupu imprezy, biletu czy noclegu do momentu wyjazdu.

Magdalena Oszczak

menedżerka Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych, Departament Rozwoju Produktów i Procesów, UNIQA

Najnowsze