e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Faktoring najskuteczniejszą metodą na poprawę płynności finansowej w firmach

Obecna sytuacja polityczno – ekonomiczno – gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na działalność polskich przedsiębiorstw. Z badania Barometr EFL1 na II kw. 2022 roku wynika, że blisko 30 proc. (28,5  proc.) przedsiębiorców prognozuje pogorszenie płynności finansowej.

Z pomocą przychodzą firmy faktoringowe

Firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za stałą weryfikację kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze, co dyscyplinuje dłużników. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu pełnego przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności. Można powiedzieć, że usługa faktoringu zapewnia przedsiębiorstwu stały przypływ gotówki, niezależnie od stosowanych odroczonych terminów płatności, pozwalając przedsiębiorcom utrzymać płynność, terminowo realizować zobowiązania czy nawet płacić wcześniej dostawcom. Usługa jest kompleksowa, przedsiębiorca otrzymuje,  poza finansowaniem, pakiet takich usług jak zarządzanie należnościami czy też dochodzenie spłat. Te czynności warto jest powierzyć profesjonalistom, a nie budować własne struktury wewnętrzne, które są kosztowne.

Eurofactor z nowym rozwiązaniem dla korporacji międzynarodowych

Eurofactor w 2022 roku, w ramach Grupy Credit Agricole Leasing &Factoring (CAL&F) wprowadził rozwiązanie International Factoring Pass oparte na paneuropejskiej platformie faktoringowej. Platforma jest wspólna dla wszystkich podmiotów Grupy CAL&F we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Portugalii. Dzięki temu wszystkie należące do Grupy CAL&F firmy faktoringowe mogą zaoferować rozwiązania faktoringowe międzynarodowym grupom, które chcą scentralizować negocjacje i zarządzanie swoimi programami z jednym faktorem, podpisując pojedynczą umowę faktoringową z Eurofactor/CAL&F France.

Za biznesowe relacje odpowiedzialne są lokalne podmioty grupy CAL&F, natomiast zarządzaniem codziennymi operacjami zajmuje się wielojęzyczny zespół z siedzibą we Francji. Platforma skierowana jest do przedsiębiorstw średniej wielkości i dużych korporacji, które działają w co najmniej dwóch krajach i mają łączne przychody powyżej 30 mln euro, z czego co najmniej 20 mln euro jest przeznaczone na Eurofactor (CAL&F) w ramach umowy faktoringowej.

1. Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał sytuacja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 18 marca do 14 kwietnia 2022 roku.

Stanisław Atanasow

CEO, Eurofactor Polska

Najnowsze