13.8 C
Warszawa
wtorek, 3 października 2023

Koniecznie przeczytaj

Trakcja dołącza do grupy kapitałowej PKP PLK

Spółka PKP PLK objęła 250 milionów akcji spółki Trakcji. To kamień milowy misji, która została powierzona nowemu zarządowi.

W siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentujący Trakcję S.A. mec. Jakub Lechowicz – prezes zarządu, dyrektor generalny oraz Piotr Mechecki – wiceprezes zarządu, dyrektor techniczny, podpisali w imieniu Emitenta umowę objęcia akcji z PKP PLK S.A.

Zawarta umowa jest następstwem uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A., w której akcjonariusze zadecydowali o podwyższeniu kapitału spółki o 200 mln zł, w wyniku emisji 250 milionów nowych akcji serii E.

– Kamień milowy misji, która została powierzona nowemu zarządowi w marcu tego roku przez Radę Nadzorczą, został dziś osiągnięty. Finalizujemy w dniu dzisiejszym, przygotowywany od kilkudziesięciu miesięcy proces negocjacji z Inwestorem, akcjonariuszami, instytucjami finansującymi oraz pozostałymi interesariuszami. Proces, który angażował szerokie grono osób, których wysiłek trudno przecenić. Trakcja na powrót staje się polską spółką i dołącza do grupy kapitałowej PKP PLK S.A., odzyskując pełną operatywność i kończąc okres naznaczony problemami finansowymi i problematycznymi kontraktami – powiedział prezes Trakcji, Jakub Lechowicz.

Trakcja S.A. jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Głównym przedmiotem jej działalności jest kompleksowa realizacja robót, związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. W skład Grupy Trakcja wchodzą wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w tym m.in. AB Kauno Tiltai, największy wykonawca projektów z zakresu budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich, czy też TorProjekt, biuro projektowe zajmujące się wykonawstwem kompleksowej dokumentacji projektowej linii, węzłów, stacji kolejowych, a także sieci trakcyjnych. Grupa posiada także nowoczesną bazę techniczną we podwrocławskich Bieńkowicach, zdolną do serwisowania i naprawy wielu typów pojazdów kolejowych.

Najnowsze