26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Telewizja naziemna w nowym standardzie już w całym kraju

Pod koniec czerwca Emitel przeprowadził ostatni już etap przełączeń częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej, tym samym w całości uwalniając pasmo 700 MHz, które ma być przeznaczone na potrzeby budowy sieci mobilnej piątej generacji.

Zmiany objęły województwo mazowieckie i wschodnią część kraju: od Suwalszczyzny przez Warmię i Mazury, Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę. Nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC w przypadku multipleksów MUX1, MUX2 oraz MUX4 jest dostępny dla widzów w całej Polsce. Multipleks MUX3 zostanie przełączony na nowy standard w późniejszym terminie.

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Miało to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby budowy sieci mobilnej w standardzie 5G. Zmiany prowadzone były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z Zarządzeniem UKE z dnia 7 czerwca 2022 r. zmiana standardu nadawania nie objęła multipleksu MUX3 – nadawca publiczny będzie mógł nadawać swoje programy w standardzie DVB-T do końca 2023 r. Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF, w związku z czym nie był przedmiotem refarmingu.

– Zakończyliśmy z sukcesem najbardziej złożony i wymagający projekt w historii naszej spółki. Przygotowania rozpoczęliśmy już w 2018 r., a pierwsze przełączenia częstotliwości zostały wykonane w marcu 2020 r. W realizację projektu zaangażowanych było blisko 300 naszych ekspertów, prace pochłonęły ponad 130 tysięcy roboczogodzin. W pracach uczestniczyło również około 300 pracowników z 40 firm zewnętrznych z Polski i zagranicy. Sprzęt i urządzenia na potrzeby projektu transportowaliśmy drogą morską, lotniczą i drogową. Musieliśmy stawić czoła licznym utrudnieniom, np. zamkniętym z powodu pandemii portom i lotniskom, ograniczeniom i restrykcjom lokalnym oraz na granicach, które zmuszały nas do ciągłych zmian w harmonogramie projektu. Dlatego wszystkim zaangażowanym i wspierającym projekt należą się gratulacje – powiedział Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel S.A.

Proces refarmingu obrazują liczby: przygotowano ponad 1000 dokumentów technicznych (koncepcje techniczne, opracowania branżowe, projekty technologiczne i budowlane, opracowania środowiskowe), uzyskano 140 pozwoleń administracyjnych (na budowę obiektów, anten, kontenerów, wzmocnień), dostarczono i zainstalowano 319 nowych nadajników DVB-T2 oraz ponad 100 układów sumowania mocy, a także 95 nowych systemów antenowych, w tym kilkanaście ważących do kilku ton wielopiętrowych systemów szczytowych zostało umieszczonych na najwyższych w Polsce masztach na wysokości powyżej 300 m. Systemy były instalowane metodą tradycyjną, jak również z wykorzystaniem specjalistycznego helikoptera. Pracownicy Emitela wykonali również blisko 20 specjalistycznych wzmocnień konstrukcji stalowych (maszty, wieże) w celu przygotowania konstrukcji do instalacji nowych systemów antenowych – na potrzeby budowy nowych obiektów wykorzystano 240 ton stali.

– Prowadziliśmy prace na żywym organizmie. Telewizji nie można było tak po prostu wyłączyć na kilka miesięcy. Musieliśmy więc działać wykorzystując krótkie, często nocne okna czasowe na realizację niezbędnych prac technicznych. Nasza współpraca z nadawcami oraz zobowiązania kontraktowe charakteryzują się bardzo wysokim poziomem SLA, gwarantującym wysoką dostępność sygnału. Wszelkie przerwy w emisji muszą trwać krótko oraz dotykać możliwie najmniejszej liczby widzów, dlatego prace związane z przełączeniami prowadziliśmy najczęściej w godzinach nocnych, pomiędzy północą a szóstą rano. To było wielkie i ekscytujące wyzwanie, ale nasi specjaliści stanęli w pełni na wysokości zadania – powiedział Jerzy Godek, dyrektor pionu techniki, członek zarządu Emitel S.A.

Ze względu na stopień skomplikowania prac, projekt refarmingu był podzielony na cztery etapy. Etap pierwszy (28 marca br.), objął rejon Sudetów i Dolnego Śląska i województwo lubuskie, etap drugi (25 kwietnia) – pas Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, dużą część Wielkopolski, Kujawy i zachodnią część Mazowsza. W etapie trzecim (23 maja) przełączeń dokonano dla południowej części Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, Kielecczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Górnego Śląska i Opolszczyzny.

Najnowsze