12.8 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Produkt skrojony na miarę

Ubezpieczenie mieszkaniowe „Twoje miejsce” w ostatnim roku przeszło szereg zmian produktowych oraz procesowych. Analiza potrzeb umożliwia nam oferowanie produktu skrojonego do potrzeb klienta.

Dzięki niej przygotujemy ofertę na domki letniskowe, na mieszkania w najmie krótkoterminowym czy też na zieloną energię. Podczas wyliczenia korzystamy również z algorytmu wyceny nieruchomości, który podpowiada sugerowane sumy ubezpieczenia. Ten mechanizmy wykorzystujemy również na wznowieniach. 

Z uwagi na zmiany cen na rynku nieruchomości, klienci zapominają o aktualizowaniu wartości, a dzięki algorytmowi w propozycji odnowienia polisy otrzymują taką informację. Istotne zmiany dotyczyły również rozszerzenia zakresu ochrony dodatkowej. Assistance, z którego korzystają nasi klienci, został przygotowany w dwóch wariantach Standard i Premium. W obu wariantach assistance pokrywamy koszty robocizny oraz części zamiennych. Klient w assistance Standard ma do wykorzystania siedmiu specjalistów trzy razy w roku z limitem 500 zł na interwencje, dodatkowo specjalista RTV/AGD dwa razy do roku i specjalista PC raz w roku również 500 zł na interwencje dla sprzętu nie starszego niż 6 lat. W Assistance Premium limity na wizyty są wyższe (4 razy w roku po 800 zł na 7 specjalistów, RTV/AGD 2 razy i PC 1 raz po 800 zł) i dodatkowo bez limitu wieku sprzętu. Również w Premium klient może liczyć na zwrot kosztów korepetycji dla chorego dziecka, deratyzacji, dezynsekcji mysz i szczurów oraz usuwania gniazd os i szerszeni. W dodatkowej ochronie do ubezpieczenia nieruchomości klient może wybrać NNW dla dowolnie wskazanej osoby (nawet takiej, która nie ma  obywatelstwa polskiego), ubezpieczenia nagrobka (od zdarzeń losowych, dewastacji i kradzieży elementów stałych nagrobka), ruchomości poza domem (od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem oraz rabunku) oraz Pupili (NNW dla psa lub kota na terytorium Polski). Słuchając głosów klienta,  oddzielnie daliśmy do ubezpieczenia zieloną energię, czyli ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych solarnych i pomp ciepła, dzięki czemu mogą wskazać sumę ubezpieczenia i objąć je ochroną niezależnie od sposobu montażu. Ochrona obejmuje te same ryzyka, które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia. Dodatkowo w razie przerwy w pracy źródeł zielonych energii, spowodowanej zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, zwrócimy poniesione koszty związane z koniecznością nabycia energii z sieci zewnętrznych przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

Marcin Błaszczak

specjalista ds. rozwoju produktów i procesów, Departament Rozwoju Produktów i Procesów, UNIQA

Najnowsze