26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

W OX2 dbamy, aby rozwój opierał się na szacunku do człowieka, planety i jej zasobów

W OX2 budujemy farmy wiatrowe oraz słoneczne i robimy to tak, aby ludzie oraz planeta mogli się rozwijać. Zbudowaliśmy naszą firmę na bardzo silnych fundamentach, wdrażając model polegający na współpracy pomiędzy ludźmi, środowiskiem i rynkiem. Nazwaliśmy ten model People – Planet – Profit.

Jako sygnatariusz inicjatywy UN Global Compact, OX2 wspiera zasady przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, kluczowych dla zrównoważonego rozwoju biznesu, ludzi i planety. Zasady te włączyliśmy do naszych strategii, polityki oraz działalności. W OX2 wyznaczamy sobie najwyższe standardy i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. Uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie norm postępowania i etyki pracy, pielęgnujemy wewnątrz naszej organizacji oraz we współpracy z naszymi podwykonawcami. Aktywnie działamy na rzecz wspierania równości płci w trakcie rekrutacji pracowników. W OX2 największym atutem firmy są pracownicy. Bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, wygląd lub jeszcze inny aspekt, każdy otrzymuje taką samą szansę oraz warunki do dalszego do rozwoju.

Kształtujemy sektor energetyki odnawialnej

Naszą działalność opieramy na zrównoważonych i wielkoskalowych rozwiązaniach energetycznych. Naszym celem jest kształtowanie sektora energetyki odnawialnej oraz działanie w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego wraz z partnerem Windhunter Academy przygotowaliśmy oraz realizujemy pionierski program szkoleń dedykowany górnikom odchodzącym z kopalń, dający im realną możliwość przekwalifikowania oraz znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Celem kursu jest przekwalifikowanie górników odchodzących z branży wydobywczej i przygotowanie ich do pracy w charakterze technika oraz instalatora turbin wiatrowych. Po ukończeniu kursu zdobędą niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz uzyskają honorowane na całym świecie certyfikaty GWO, UDT oraz uprawnienia elektryczne. Program jest zgodny ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu uprawniają do pracy zarówno w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w powstających właśnie w Polsce projektach energetyki wiatrowej na morzu (offshore). Górnicy, którzy ukończyli pierwszą edycję szkolenia, otrzymali już certyfikaty uprawniające ich do instalacji i serwisowania turbin nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Trzej górnicy znaleźli już zatrudnienie i rozpoczęli pracę w sektorze energetyki wiatrowej w Finlandii i w Polsce.

Nasza energia nie ma końca

Transformacja energetyczna w kierunku zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie to nie tylko zmiana technologiczna, ale także szansa w ujęciu społecznym. Wraz z dynamicznym rozwojem branży energetyki wiatrowej, w sektorze OZE wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – techników oraz instalatorów turbin wiatrowych. Rozwój energetyki wiatrowej to zwiększenie udziału czystej, zielonej energii, ale również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szansa na znalezienie zatrudnienia dla pracowników odchodzących z sektora energetyki konwencjonalnej. Za realizację projektu OX2 została uhonorowana podczas Konferencji PSEW 2022, nagrodą dla Firmy Roku 2022.

Nasza energia nie ma końca. To hasło wyznacza kierunek rozwoju OX2, ale również zobowiązuje nas do działania. Stale zwiększamy dostęp do energii ze źródeł odnawialnych i wspieramy transformację w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Katarzyna Suchcicka

Dyrektor Generalny, OX2 w Polsce

Najnowsze