22.8 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Wynagrodzenia równe niezależnie od płci

Żabka Polska jest pierwszą polską firmą z certyfikacją wskazującą równość płac w organizacji bez względu na płeć. Przyznane przez EQUAL-SALARY Foundation wyróżnienie, oparte jest na wytycznych ONZ i uznawane przez Komisję Europejską. Wzmacnia ono pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w równość, ale także demonstrują ją realnym działaniem. EQUAL-SALARY Foundation to szwajcarska fundacja założona w 2010 r., która bada równość płac w firmach.

W komunikacie prasowym czytamy, że Grupa Żabka tworzy środowisko pracy, w którym każda zatrudniona osoba jest doceniana, szanowana i może w pełni realizować swój potencjał – niezależnie od tego, kim jest. Spółka szanuje indywidualność i wyjątkowość wszystkich zatrudnionych, a w ich różnorodności widzi szansę na rozwój organizacji, czego dowodem są kolejne działania podejmowane w celu wzmacniania inkluzywnej polityki firmowej.

– W Żabce od lat konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Zaufanie do firmy jest rezultatem podejmowanych przez nas działań i buduje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez nas Polityka Płacowa gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływie na organizację. W zespołach, tworzących naszą organizację cenimy pomysłowość i świeżość spojrzenia, którą zapewnia różnorodność doświadczenia i kompetencji zatrudnionych osób. Dzięki temu możemy sprostać ambitnym wyzwaniom biznesowym, które przed sobą stawiamy i skutecznie budować naszą przewagę konkurencyjną – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Potwierdzeniem tych działań jest przyznany firmie certyfikat EQUAL-SALARY, zwany certyfikatem równych płac bez względu na płeć.

– W naszej firmie dbamy o to, aby wszyscy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację. Dlatego, chcąc potwierdzić nasze zobowiązanie tworzenia równych szans w wynagradzaniu, w 2021 r. wdrożyliśmy Politykę Równości i poddaliśmy się zewnętrznej certyfikacji EQUAL-SALARY. Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe, ale również w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat uzyskuje się na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja, a to oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi – mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.

Przygotowania do certyfikacji EQUAL-SALARY Żabka rozpoczęła w listopadzie 2021 r. W czerwcu 2022 r. firma z sukcesem zakończyła etap audytu, by w sierpniu uzyskać certyfikację EQUAL-SALARY.

– Żabka Polska jest pierwszą polską firmą detaliczną, która uzyskała certyfikat EQUAL-SALARY. Otwierając drzwi przed naszymi audytorami, Żabka Polska wykroczyła poza słowa i podjęła konkretny i przejrzysty krok w kierunku równości płac i inkluzywności. Dzięki temu działaniu Żabka Polska wzmacnia dobre zarządzanie oraz zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia! – mówi Noémie Storbeck, współprezeska EQUAL-SALARY Foundation.

Certyfikacja EQUAL-SALARY przeprowadzana jest w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Bazuje na wytycznych ONZ i jest uznawana przez Komisję Europejską. Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w firmie polityki HR, ocenę funkcjonujących w spółce rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa firmy w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia.

Najnowsze